Eines per a la cerca d'ocupació (33a edició)

Crèdits ECTS:                           2 crèdits
Dates de realització:              Del 13 juny a l'1 de juliol de 2022
Videoconferències:                No
Duració:                                     20 hores lectives
Modalitat:                                 En Línia
Lloc de realització:                 Aula Virtual de la Universitat de València
Idioma:                                      Castellà

1.  OBJECTIUS

Amb l´objectiu de respondre a la necessitat d´informar i orientar els joves sobre la realitat del panorama laboral actual, s´ofereix aquesta acció formativa, de caràcter transversal, dirigida a l´estudiantat i a diplomats/as de la Universitat de València.

Els objectius concrets són:
  • Donar a conéixer les principals eines de cerca d´ocupació i com utilitzar-les per a obtindre el màxim partit i facilitar-ne la inserció professional.
  • Familiaritzar l´estudiantat amb la realització de formació en línia, així com fomentar el treball col·laboratiu i l´aprenentatge a través dels companys i les companyes en un entorn virtual.

2.  PROGRAMA

MÒDUL 1. CURRICULUM VITAE
1.1 Què és?
1.2 Per a què serveix?
1.3 Com estructurar-lo?
1.4. Quin model trie?
1.5 Com millorar-lo? ·        
MÒDUL 2. CARTA DE PRESENTACIÓ
2.1. Què és?
2.2 Per a què serveix?
2.3 Quins tipus existeixen?
2.4 Com estructurar-la?
2.5. Com millorar-la?

* El programa està subjecte a possibles modificacions

3.  DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA

El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat de València.

El curs és en línia i consistirà en la divulgació dels continguts a través de l´Aula Virtual de la Universitat de València i la presentació de dos tallers grupals plantejats com a activitats col·laboratives.

La dinàmica del curs s´explicarà en un document guia que estarà a la disposició de l´alumnat en la plataforma virtual en el moment de l´inici del curs.

L´alumnat que ho desitge tindrà dret a rebre tutories a través dels recursos disponibles en Aula Virtual o bé a través de la sol·licitud d´una cita d´orientació (en línia o presencial) en UVocupació (en aquest últim cas és necessari estar inscrit en UVocupació- www.uv.es/bolsadetrabajo )


* Quant a la privacitat de les dades dels alumnes, el curs en línia “Eines per a la cerca d´ocupació" pot incorporar alguna activitat dins de l´Aula Virtual de la UV exclusivament amb la finalitat d´avaluar el treball de l´alumnat matriculat en aquest curs. Està prohibit que els membres de l’aula facen qualsevol altre ús de la totalitat o d’una part de les dades que conté, així com la difusió o publicació de les dades per qualsevol altre mitjà, particularment internet.
A fi de facilitar la matrícula en l´Aula Virtual, la professora prega als alumnes que es matriculen en el curs amb el correu electrònic de la UV

4.  REQUISITS / AVALUACIÓ

Per a l´obtenció del certificat del curs, és obligatori realitzar totes les activitats proposades dins dels terminis establerts pel professorat.

5.  PROFESSORAT

El curs serà impartit per Isabel Gosálvez Cuenca, tècnica d’orientació d’UVocupació.

6.  PLACES

  • Nombre mínim d’alumnes: 25
  • Nombre màxim d’alumnes: 50 

7.  PREU

  • 50 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
  • 70 € *- Públic General
  *      Impostos inclosos