TALLER DE TEATRE PERMANENT 2on. NIVELL 2021/2022

1-2021

OBJECTIUS:    -Fomentar i potenciar la pràctica teatral: recordar els elements (teòrics i pràctics) necessaris per a la creació d´un personatge i practicar diferents disciplines teatrals per a la creació d´un espectacle. -Desenvolupar diferents disciplines de teatre físic per a la construcció d’un personatge. -Aprendre a trobar l´equilibri entre el cos, la veu i l´estat d´energia de cada situació dramàtica, nivells d’energia. -A través del joc teatral fomentar la creativitat i la responsabilitat de treballar en grup. -Conèixer i analitzar textos d´autors dramàtics contemporanis en valencià per preparar pràctiques escèniques i el seu entrenament. -Preparació d’una mostra al final del taller que es representarà en el Centre Cultural LA NAU dins de la programació de l’Aula d’Arts escèniques de la UV.   
PROGRAMA:  -Entrenament de l’actor: anàlisi i creació d’un personatge, treball corporal, treball de veu, jocs d’interpretació i sessions amb tècniques de improvisació.   PRÀCTIQUES ESCÈNIQUES • Una primera part teòrica, on es tractaran tots els passos a seguir per poder realitzar un espectacle, la preparació d’un muntatge pas a pas: -Lectura i anàlisi de textos dramàtics contemporanis. -Estudi de l’autor i la seua obra en el seu context social. -Seqüenciació del text dramàtic. Dramatúrgia. -Anàlisi de cada personatge / situacions dramàtiques de l’obra. • La segona part pràctica: -Entrenament físic i construcció del personatge. -Treball sobre les escenes triades: teòric i pràctic. -Improvisacions amb pautes bàsiques. Improvisacions dirigides. -Producció de l’espectacle a representar - mostra: estudiar les diferents disciplines teatrals per a crear un espectacle -Assajos -MOSTRA FINAL en la Sala Matilde Salvador del Centre Cultural LA NAU.