Taller de guió de curtmetratge

Impartit per la cineasta Begoña Soler, l'objectiu d'aquest taller és guiar a l'alumne en l'escriptura del guió d'un curtmetratge posant especial atenció en la creació i el desenvolupament de personatges.

Aprendrem els conceptes i mètodes clàssics de l'escriptura del guió, però també utilitzarem uns altres més alternatius com l'exploració i reescriptura dels personatges a través d'eines i exercicis propis de la interpretació i la direcció d'actors.

El taller potenciarà la sinergia creativa i la col·laboració entre els diferents participants i serà eminentment pràctic.


DIES: Dijous

HORARI: De 16 a 20 hores

MODALITAT: Presencial

AULA: Centre Cultural La Nau. C/ Universitat, 2. 46003, València


------------


Impartido por la cineasta Begoña Soler, el objetivo de este taller es guiar al alumno en la escritura del guion de un cortometraje poniendo especial atención en la creación y el desarrollo de personajes. 

Aprenderemos los conceptos y métodos clásicos de la escritura del guion, pero también utilizaremos otros más alternativos como la exploración y reescritura de los personajes a través de herramientas y ejercicios propios de la interpretación y la dirección de actores.

El taller potenciará la sinergia creativa y la colaboración entre los diferentes participantes y será eminentemente práctico. 


DÍAS: Jueves

HORARIO: De 16 a 20 horas

MODALIDAD: Presencial

AULA: Centre Cultural La Nau. C/ Universitat, 2. 46003, València