Ocupació i desenvolupament professional en l'Empresa Familiar (3a edició)

Crèdits ECTS:                               2 crèdits
Dates de realització:                  Del 19 de novembre al 10 de desembre de 2021
Videoconferències: (viernes)  
         
                           
           19 novembre:      De 10 a 12:15 hores
                           
           26 novembre:      De 10 a 12:15 hores
                           
           03 desembre:      De 10 a 12:15 hores
                           
           10 desembre:      De 10 a 12:15 hores   

Duració: 
                                  20 hores lectives
Modalitat:                                En Línia
Lloc de realització:                Aula Virtual de la Universitat de València

1.  OBJECTIUS

Les empreses familiars(EF) representen un percentatge molt alt de l’activitat econòmica u de l’ús de les societats desenvolupades. Segons l’últim informe sobre l’empresa familiar, editat per l’Institut de l’Empresa Familiar (2021), les empreses familiars representen el 67% de l’ocupació a Espanya i generen el 57% de la riquesa (Valor Afegit Brut).

 El concepte d’Empresa Familiar s’associa erròniament al context d’empresa xicoteta i poc professionalitzada. No obstant això, és important destacar que el 89% de les societats mercantils espanyoles són empreses familiars. Fins i tot entre les empreses de major grandària, més del 50% són també empreses familiars.

 L´objectiu general és dotar l´estudiantat de valors, actituds i competències necessàries per a treballar en una empresa familiar així com el desenvolupament professional en aquest tipus d´empreses.

2.  PROGRAMA

1. ENTENDRE L´EMPRESA FAMILIAR I LA SEUA IMPORTÀNCIA
 • “Entendre la importància de l´empresa familiar en el mercat laboral i en l´economia”. ·        
 • “Entendre els diferents nivells i rols del govern de l´empresa i de la influència de la família empresària”.
2. ACCEDIR A UNA OCUPACIÓ EN EMPRESES FAMILIARS ·        
 • “Actituds per a l´ocupabilitat”.
 • “La perspectiva de l´ocupador”.
3. IDIOSINCRÀSIA DE LA RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA 
 • “Comprendre les seues particularitats legals”. 
 • “Distingir àmbits financers de l´empresa familiar”.
4. CONTRIBUIR A la CONTINUÏTAT I COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES FAMILIARS 
 • “El paper dels empleats en la gestió de les emocions i transmissió de valors en l´empresa familiar”
 • “Estratègies de mediació i gestió de conflictes en l´empresa familiar”.
 * El programa està subjecte a possibles modificacions

3.  CRONOGRAMA DE SESSIONS (videoconferències)

19 nov.    1. ENTENDRE L´EMPRESA FAMILIAR I LA SEUA IMPORTÀNCIA
  • Sessió 1. 10.00 – 11.00 hores - “Entendre la importància de l´empresa familiar en el mercat laboral i en l´economia”.
  • Sessió 2. 11.15 – 12.15 hores - “Entendre els diferents nivells i rols del govern de l´empresa i de la influència de la família empresària”.
26 nov.    2. ACCEDIR A UNA OCUPACIÓ EN EMPRESES FAMILIARS
  • Sessió 3. 10.00 – 11.00 hores - “Actituds per a l´ocupabilitat”.
  • Sessió 4. 11.15 – 12.15 hores - “La perspectiva de l´ocupador”.
03-des.    3. IDIOSINCRÀSIA DE LA RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA
  • Sessió 5. 10.00 – 11.00 hores - “Comprendre les seues particularitats legals”.
  • Sessió 6. 11.15 – 12.15 hores - “Distingir àmbits financers de l´empresa familiar”.
10 des.    4. CONTRIBUIR A la CONTINUÏTAT I COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES FAMILIARS
  • Sessió 7. 10.00 – 11.00 hores “El paper dels empleats en la gestió de les emocions i transmissió de valors en l´empresa familiar”.
  • Sessió 8. 11.15 – 12.15 hores “Estratègies de mediació i gestió de conflictes en l´empresa familiar”.  

4.  DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA

El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat de València.

El curs es realitzarà de manera on-line a través de l´aula virtual de la Universitat de València on estaran els materials disponibles (diapositives, manuals, etc…).

L’alumnat hauran de connectar-se sincrònicament mitjançant videoconferències a través de Blackboard (Aula virtual) el dies programats per aquest curs i realitzar les activitats proposades pel professorat en les terminis establits.

5.  REQUISITS / AVALUACIÓ

Per a obtindre el certificat, s'ha de tindre l'APTE en el curs i per a això, l'alumne/a haurà d´assistir com a mínim al 80% de les sessions de videoconferències i la realització de les activitats programades en els terminis establits.

6.  PROFESSORAT

El curs serà impartit per :
 • Alejandro Escribá Esteve, Catedràtic d’Universitat del Departament de Direcció d’Empreses de la Facultat de Economia i Director de la Càtedra de l’Empresa Familiar de la Universitat de València.
 • Professorat de la UV
 • Professionals externs de experiència reconeguda en empreses de l’àmbit de l’empresa familiar.

7.  PLACES

 • Nombre mínim d’alumnes: 25
 • Nombre màxim d’alumnes: 40 

8.  PREU

 • 50 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
 • 70 € *- Públic General
 *       Impostos inclosos