Area d'Activitats Musicals

02/12/2022

Les Arts a la Nau: Curso de iniciación a la ópera VII

Estudiantat de la UV
40.00 €
Estudiantat d'altres universitats o de centres d'ensenyaments artístics de grau superior
48.00 €