Les Arts a la Nau: Curs d'iniciació a l'òpera V

Estudiants de la Universitat de València
40 €
Estudiants d’altres Universitats o de centres d’ensenyaments artístics de grau superior
48 €