Introducció a la participació en Projectes Europeus

Crèdits ECTS:                      2 crèdits
Dates de realització:          Del 1 al 31 de març de 2022
Videoconferències:            Sí, una sessió de benvinguda
Duració:                                35 hores lectives
Modalitat:                             En Línia
Lloc de realització:             Plataforma en línia 
Idioma:                                 Castellà 


1. OBJECTIUS

• Donar a conèixer els mecanismes de finançament existents per a desenvolupar, entre altres, iniciatives i projectes d'innovació, digitalització industrial, telecomunicacions, mobilitat, economia verda, economia blava, eficiència energètica, formació, ocupació i resiliència.
• Capacitar en les tècniques de participació en projectes europeus, des de la concepció de la idea fins a la presentació, davant les autoritats de gestió dels fons.
• Formes sobre les tècniques de gestió de projectes europeus en les seues àrees principals: administratiu-jurídica, financera, tècnica, i comunicació i capitalització, a través d’exemples reals de projectes aprovats per la UE.
• Millorar l'ocupabilitat dels joves a través d’una formació sobre projectes europeus per a satisfer les necessitats d'un mercat que demanda especialistes en la gestió de fons UE. 

2. PROGRAMA

Mòdul 1: Introducció als fons europeus  – 15 hores
 Tot el que necessites saber sobre les fonts de finançament de la UE a través de més de 30 programes que conformen el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (MFP).

Sessió de benvinguda. Es realitzarà durant la primera setmana i el dia/hora s'acordarà amb l'alumnat
  o Què són els fons Next Generation EU?
  o Introducció al Marc Financer Pluriennal 2021-2027.
  o Coneix els fons i programes* que hi ha a Europa. Revisió dels principals programes europeus:
  • Horitzó Europa
  • Europa Digital
  • Erasmus+
  • LIFE
  • Interriego
  • Mercat Únic
  • Europa Creativa
  • Justícia, Drets i Valors.
     * Els/as alumnes/as hauran de triar 3 programes dels proposats.

  o Sistema d'avaluació: realització de 5 qüestionaris tipus test.
    
  Mòdul 2: Tècniques de participació en projectes europeus – 10 hores
  Et contem les tècniques d'accés a projectes europeus i participació en aquests projectes, una de les carreres més demandades en el mercat laboral actual.

  o Introducció a la participació en projectes europeus.
  o Els deu passos per a dissenyar un projecte europeu: de la idea en brut al projecte elegible.
  o Vídeo MasterClass: Els cinc passos bàsics per a participar en projectes europeus.
  o Sistema d’avaluació: realització d’un (1) qüestionari tipus test

   Mòdul 3: Tècniques de gestió de projectes europeus – 10 hores
  Després d'aconseguir un projecte UE hem d'implementar-lo. En aquest mòdul t'ensenyem les eines bàsiques per a gestionar un projecte europeu amb èxit.

  o Introducció a la gestió de projectes europeus.
  o La gestió administrativa, financera i de la comunicació.
  o Vídeo MasterClass: plataformes i recursos TIC per a la gestió de projectes.
  o Sistema d’avaluació: realització d’un (1) qüestionari tipus test

  * El programa està subjecte a possibles modificacions

  4. DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA

  El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat de València. 
  El curs és en línia i es realitzarà per la plataforma en línia habilitada a tal efecte. 

  El curs consta de 3 mòduls que estaran disponibles segons el calendari del curs. Tots el mòduls romandran oberts fins a la data de termini del curs oferint a l’alumnat major flexibilitat.  

  El mòdul 1 està compost per:
  • 1 webinar de benvinguda.
  • 10 guies teòriques de les quals 5 seran de lectura obligatòria.
  • Lectures recomanades opcionals.
  • Vídeos explicatius de programes.
  • 10 qüestionaris d'avaluació a realitzar obligatòriament 5.
  • Informació setmanal sobre novetats.

  El mòdul 2 està compost per:
  • 2 guies teòriques obligatòries.
  • Lectures recomanades opcionals.
  • 1 MasterClasss en format vídeo de visionat obligatori.
  1 qüestionari d'avaluació de realització obligatòria.

  El mòdul 3 està compost per:
  • 2 guies teòriques obligatòries.
  • Lectures recomanades opcionals.
  • 1 MasterClasss en format vídeo de visionat obligatori.
  1 qüestionari d'avaluació de realització obligatòria.

  5. REQUISITS / AVALUACIÓ

  Per a obtenir el certificat amb els crèdits serà necessari la realització de: 

  - 80% de la nota → Cuestionarios de evaluación de los Módulos 1, 2 y 3.
  - 20% de la nota → Lectura de 9 guies formatives (5 del modulo 1 + 2 del mòdul 2 + 2 del mòdul 3), i visualització de 2 vídeos MasterClass.

  6. PROFESSORAT

  El curs serà impartit per LocalEurope, empresa especialitzada en l'accés i la gestió de fons europeus amb més de 15 anys d'experiència en la identificació, obtenció i execució d'ajudes europees, havent impartit més de 150 cursos sobre fons europeus en modalitat en línia i presencial i format a més de 4.000 alumnes/us procedents del sector tant públic com privat.

  7. PLACES 

  • Nombre mínim d’alumnes: 25
  • Nombre màxim d’alumnes: 40
  L’assignació de places es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció al curs. 

  8. PREU

  • 70 € *- Públic General
  • 50 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)

  * Impostos inclosos