Competències Interculturals per a la Inserció Laboral: Estratègies per a l'Adaptació (5a ed.)

Crèdits ECTS:                        2 crèdits
Dates de realització:            Del 7 a l'11 de març de 2022
Videoconferències*:                            
                                    7 març: 10 - 14 hores
  
                                    9 març: 10 - 14 hores
                           
                                   11 març: 10 - 14 hores
Duració:                                 20 hores lectives
 Modalitat:                              En Línia
 Lloc de realització:              Aula Virtual de la Universitat de València
 Idioma:                                  Castellà


1.  OBJECTIUS

L´objectiu general del curs és conéixer les competències interculturals que són clau per a la inserció laboral en contextos culturalment diversos i internacionals.

 Es pretén que l´alumnat sàpia aplicar les competències interculturals en diferents contextos com en el lloc de treball, en la universitat, i amb les persones dels diferents programes d´intercanvi.

A més a més, ha de ser capaç de comprendre i percebre els incidents crítics que resulten de la interacció amb les persones provinents d´altres orígens i cultures.

2.  PROGRAMA

1. Conceptes clau: cultura, interculturalitat, multiculturalitat i diversitat.
2. Models d´aculturació i xoc cultural.
3. Competències interculturals en la comunicació empresàries.
4. Les dimensions culturals en l´empresa
5. Cap a una conceptualització de l´empresa intercultural
6. Eines i recursos.

* El programa està subjecte a possibles modificacions

3.  DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA

El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat de València. 

El curs és on-line a través de l´Aula Virtual i es desenvoluparà mitjançant videoconferències obligatòries en determinats dies i la presentació d´activitats a realitzar per l´estudiantat.

La dinàmica del curs s´explicarà en un document guia que estarà a la disposició de l´alumnat a l´Aula Virtual de la Universitat de València en el moment de l´inici del curs.

L´estudiantat que ho desitge tindrà dret a rebre tutories a través dels recursos disponibles en Aula Virtual.

*Quant a la privacitat de les dades dels alumnes, el curs "Competències interculturals per a la inserció laboral: Estratègies per a l´adaptació" pot incorporar alguna activitat dins de l´Aula Virtual de la UV exclusivament amb la finalitat d´avaluar el treball de l´alumnat matriculat en aquest curs. Es prohibeix qualsevol ús per a diferent finalitat pels membres de l´aula de tots o part de les dades que conté, o la seua difusió o publicació per qualsevol mitjà, particularment en internet. 

4. REQUISITS / AVALUACIÓ

Per a obtindre el certificat és necessari assistir a totes les sessions de videoconferència i realitzar les activitats proposades pel professorat.

5.  PROFESSORAT

El curs serà impartit per Carmen Carmona Rodríguez, PDI Titular de la F. Filosofia i Ciències de l´Educació.

6.  PLACES

  • Nombre mínim d’alumnes: 25
  • Nombre màxim d’alumnes: 40
L’assignació de places es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció al curs.

7.  PREU

  • 50 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
  • 70 € *- Públic General 
*       Impostos inclosos