Aprén a emprendre (20a edició)

Crèdits ECTS:                          2 crèdits
Dates de realització:             Del 4 al 7 d'abril de 2022
Videoconferències:   
                                       
          4 abril: 15 - 20 hores
                           
          6 abril: 15 - 20 hores

Duració:                                 20 hores lectives
Modalitat:                              En Línia
Lloc de realització:              Aula Virtual de la Universitat de València
Idioma:                                   Castellà

1.  OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL DEL CURS
Que els estudiants universitaris puguen adquirir els coneixements bàsics per poder dur a terme la creació d´una empresa amb èxit, més enllà dels tràmits jurídics i administratius. Ensenyar a l´emprenedor les claus que poden fer que la seua idea esdevinga un negoci amb èxit.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Quan acabe el curs, l´estudiant ha de ser capaç:
 • De poder identificar una oportunitat de negoci.
 • De generar idees empresarials.
 • De saber realitzar els tràmits jurídics i administratius necessaris per a la creació de la seua empresa.
 • De conèixer les àrees més importants del desenvolupament d´un pla d´empresa.
 • De desenvolupar el seu propi pla de negoci.
 • De ser conscient de la importància de la innovació i la internacionalització de les empreses en el mercat actual.

2.  PROGRAMA

Bloc I. La idea de negoci. Com dur-la a terme.
 • Introducció. Banc d´idees.
 • Descripció del negoci.
 • Anàlisi de l´entorn i vigilància competitiva.
Bloc II. Desenvolupament del negoci.
 • Definició i utilitat del pla d´empresa.
 • Màrqueting estratègic. Màrqueting operatiu. Inversió inicial i gestió financera.
 • La innovació com a element clau de l´empresa.
Bloc III. Constitució de l´empresa.
 • Formes jurídiques.
 • Tràmits administratius de constitució.
 • Obligacions fiscals i comptables.
* El programa està subjecte a possibles modificacions

3.  DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA

El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat de València.

 El curs és en línia i es realitzarà per l´aula virtual de la Universitat de València.

Es realitzaran 2 sessions per videoconferència en l´horari indicat i la resta, els materials i vídeos es trobaran disponibles al aula virtual i s´hauran de fer les activitats proposades en els terminis establerts pel professorat.

4.  REQUISITS / AVALUACIÓ

Per a obtenir el certificat amb els crèdits serà necessari la realització del 80% de les activitats (assistència a videoconferències i tests).

5.  PROFESSORAT

El curs serà impartit per Profesionals de la Asociación Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV).

6.  PLACES

•      Nombre mínim d'alumnes: 25
•      Nombre màxim d'alumnes: 40

7.  PREU

•     50 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)  
 •    70 € *- Públic General

*      
Impostos inclosos