Estratègies per a la inserció laboral: Anàlisi curricular i procés de selecció (30a edició)

 

Crèdits ECTS:                         1 crèdit
Dates de realització:           Del 13 al 22 de juny de 2022
Videoconferències:             No
Duració:                                   10 hores lectives
Modalitat:                               En Línia
Lloc de realització:             Aula Virtual de la Universitat de València

1.  OBJECTIUS

Dotar l’estudiant universitari de les estratègies i eines necessàries per a aconseguir que el procés de recerca d’ocupació siga efectiu. Es tracta, en definitiva, de proporcionar als futurs titulats i titulades estratègies que els permeten desenvolupar un adequat itinerari d’inserció laboral, ajudar-los a aclarir els seus interessos, definir els objectius professionals, explorar el mercat de treball, planificar la seua estratègia i, finalment, començar l’acció de recerca. A més, els estudiants coneixeran les diferents proves i eines que s’apliquen als processos de selecció.

2.  PROGRAMA

1.    Primeres consideracions
2.    La cerca d´ocupació en el sector privat
  • Eines de cerca: el currículum i la carta de presentació
  • Estratègies de cerca d´ocupació: com i on buscar treball
  • El procés de selecció: proves i entrevista
3.    La cerca d´ocupació en l´àmbit públic
  • Classificació Professional
  • El procés de selecció
  • Eines de cerca d´ocupació

* El programa està subjecte a possibles modificacions

3.  DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA

El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat de València.

El curs es realitzarà de manera on-line a través de l´aula virtual, on estaran els materials d´estudi i seguiment disponibles (diapositives, manuals, vídeos, etc.). Es proposaran activitats consistents en qüestionaris d´autoavaluació i exercicis pràctics.


La dinàmica del curs s´explicarà en un document guia que estarà a la disposició de l´alumnat a l´Aula Virtual en el moment de l´inici del curs.

L´estudiantat que ho desitge tindrà dret a rebre tutories a través dels recursos disponibles en Aula Virtual o bé a través de la sol·licitud d´una cita d´orientació (online o presencial) en UVocupació (www.uv.es/uvocupació)


* Quant a la privacitat de les dades dels alumnes i alumnes, el "Curs online: "Estratègies per a la inserció professional: anàlisi curricular i procés de selecció” pot incorporar alguna activitat dins de l´Aula Virtual de la UV exclusivament amb la finalitat d´avaluar el treball de l´alumnat matriculat en aquest curs. Es prohibeix qualsevol ús per a diferent finalitat pels membres de l´aula de tots o part de les dades que conté, o la seua difusió o publicació per qualsevol mitjà, particularment en internet, havent de respectar-se, en tot cas, la clàusula de confidencialitat disponible a l´Aula Virtual.

4.  REQUISITS / AVALUACIÓ

Per a l´obtenció del certificat del curs, és obligatori realitzar totes les activitats proposades dins dels terminis establerts pel professorat. Les activitats consistiran en qüestionaris d´autoavaluació i exercicis pràctics.

5.  PROFESSORAT

El curs serà impartit per Mariam Sorní Giner, tècnica d’orientació d’UVocupació.

6.  PLACES

  • Nombre mínim d’alumnes: 25
  • Nombre màxim d’alumnes: 50

L’assignació de places es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció al curs.

7.  PREU

  • 35 € *- Públic General      
  • 25 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
 
*      Impostos inclosos