Educació Financera per a l'ocupació i l'emprenedoria d'universitaris (6a edició)

Crèdits ECTS:                  2 crèdits
Dates de realització:      Del 13 juny al 8 de juliol de 2022
Videoconferències:        No
Duració:                            20 hores lectives
Modalitat:                        En Línia
Lloc de realització:       Aula Virtual de la Universitat de València 
Idioma:                            Castellà

1. JUSTIFICACIÓ

La vida és plena de decisions amb transcendència financera (la petició d´un crèdit, el finançament d´un mòbil, la tinença d´una targeta de crèdit, la compra d´un automòbil, la jubilació, la formació d´una família, l´adquisició d´un habitatge...) i és important que tots els ciutadans, davant aquestes decisions, puguen ser conscients de les seues conseqüències financeres i aprenguen a valorar-les.

Atesa la recent crisi econòmica i la societat del coneixement i de la digitalització en què estem immersos, es fa necessari que la societat dispose de la millor educació i cultura financera possible, ja que representa un instrument valuós a l’hora de solucionar els problemes i de gaudir de protecció davant els riscos i reptes presents i futurs.

L´objectiu del curs és proporcionar una formació financera transversal, amb formació asseguradora i d´inversió. Així, els estudiants adquiriran els coneixements necessaris que els ajudaran en la presa de decisions sobre consum, crèdit i estalvi, i els facilitaran el camí cap a l´emprenedoria.

En un món cada vegada més supeditat als condicionaments financers, posseir els coneixements suficients per no ser perjudicat en les relacions amb les entitats financeres i asseguradores és indispensable per a tots aquells que pretenguen iniciar-se en l´emprenedoria.

2. OBJECTIUS

L´objectiu general és proporcionar una formació financera transversal perquè l´estudiantat puga adquirir els coneixements necessaris, que li permetran minimitzar els riscos financers i ajudar-los en la presa de decisions sobre el consum, crèdit i estalvi, tant a nivell laboral com en el seu camí a l´emprenedoria.  

3. PROGRAMA

 1. Què és l´educació financera i per què és important?
 2. Ens acostem a l´economia.
 3. El meu banc i jo: li preste diners i me’n presta.
 4. Els mitjans de pagament: targetes, xecs, pagarés, nous sistemes.
 5. La seguretat social: funcionament i prestacions.
 6. Sentir-se segur amb les assegurances.
 7. Què he d'aprendre per emprendre?
* El programa està subjecte a possibles modificacions

4. DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA

El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat de València. 

El curs és en línia i consistirà en la divulgació dels continguts a través de l’aula virtual de la Universitat de València i la realització de activitats avaluables segons les dates programades pels professors.

Els continguts estaran disponibles el primer dia de començament del curs, i es facilitarà la informació necessària per a la correcta realització del curs.

S´avaluaran els coneixements a través d´un qüestionari tipus test en finalitzar cada unitat.

5. REQUISITS / AVALUACIÓ

Per a l´obtenció del certificat del curs, és obligatori realitzar totes les activitats proposades dins dels terminis establerts pel professorat. Les activitats consistiran en qüestionaris d´autoavaluació i exercicis pràctics.

6. PROFESSORAT

El curs serà impartit per:
 • Mar Devesa Carpio, PDI Titular de la Facultat d´Economia. 
 • José Enrique Devesa Carpio, PDI Titular de la Facultat d´ Economia.
 • Robert Meneu Gaya, PDI Titular de la Facultat d´Economia

7. PLACES 

 • Nombre mínim d’alumnes: 25
 • Nombre màxim d’alumnes: 40

8. PREU

 • 50 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
 • 70 € *- Públic General

* Impostos inclosos