Marca Personal i Cerca d'Ocupació a través de les Xarxes Socials (9a edició)

Crèdits ECTS:                        1 crèdit
Dates de realització:           Del 27 juny al 8 de juliol de 2022
Videoconferències:             No
Duració:                                  10 hores lectives
Modalitat:                              En Línia
Lloc de realització:             Aula Virtual de la Universitat de València
Idioma:                                  Castellà

1.    OBJECTIUS  

  Dotar al estudiantat de les habilitats necessàries per a utilitzar amb èxit les xarxes socials com a eina de cerca d’ocupació i de promoció professional.

 L’objectiu general és donar a conèixer les estratègies per a generar una marca personal i la seua utilitat en la cerca d’ocupació a través d’Internet i les xarxes socials. 

2.    PROGRAMA   

     1. Marca personal
  • Disseny de l´estratègia de marca personal.
  • Anàlisi i definició de l´objectiu professional.
     2. Estratègies de cerca d´ocupació a través de les xarxes socials
  • Eines 2.0 per a la cerca d´ocupació.
  • Les xarxes socials i professionals: l´ús de Linkedin.
* El programa està subjecte a possibles modificacions

3.    DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA

El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat de València.

El curs es realitzarà a través de l´Aula Virtual i es proposaran una una sèrie de recursos, activitats i qüestionaris que es tindran que realitzar en unes dates establertes al llarg del període en el qual estiga obert el curs. A l´inici d´aquest, es disposarà d´una guia amb la informació sobre la dinàmica, seguiment i avaluació del curs.

L´estudiantat que ho desitge tindrà dret a rebre tutories a través dels recursos disponibles en Aula Virtual o bé a través de la sol·licitud d´una cita d´orientació en UVocupació (www.uv.es/uvocupacio )

* Quant a la privacitat de les dades dels alumnes i alumnes, el "Curs online: "Marca Personal i cerca d´ocupació a través de les Xarxes Socials" pot incorporar alguna activitat dins de l´Aula Virtual de la UV exclusivament amb la finalitat d´avaluar el treball de l´alumnat matriculat en aquest curs. Es prohibeix qualsevol ús per a diferent finalitat pels membres de l´aula de tots o part de les dades que conté, o la seua difusió o publicació per qualsevol mitjà, particularment en internet, havent de respectar-se, en tot cas, la clàusula de confidencialitat disponible a l´Aula Virtual.

4.    REQUISITS / AVALUACIÓ

Per a l´obtenció del certificat del curs, és obligatori realitzar totes les activitats proposades dins dels terminis establerts pel professorat. Les activitats consistiran en qüestionaris d´autoavaluació i exercicis pràctics.

5.    PROFESSORAT

El curs serà impartit per Mariam Sorní Giner, tècnica d’orientació d’UVocupació.

6.    PLACES

•      Nombre mínim d’alumnes: 25
•      Nombre màxim d’alumnes: 50

L’assignació de places es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció al curs.

7.    PREU

•     35 € *- Públic General
•     25 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)  

* Impostos inclosos