L'èxit d'emprendre (27a edició)

Crèdits ECTS:                          2 crèdits
Dates de realització:            Del 4 al 15 juliol de 2022
Videoconferències:              No
Duració:                                   20 hores lectives
Modalitat:                                En Línia
Lloc de realització:               Aula Virtual de la Universitat de València
Idioma:                                    Castellà

1.  OBJECTIUS

Aquest curs té com a objectiu fonamental incrementar la motivació empresarial entre els membres de la comunitat universitària i el públic en general, prestant especial atenció a l'assessorament i la informació en tots els aspectes i els processos necessaris que s’han de tenir en compte a alhora d'engegar un projecte empresarial. En acabar el curs, l'alumne tindrà la informació necessària per conèixer els passos, els tràmits i les eines específiques necessàries per dur a terme una idea de negoci i posar-la en pràctica.

2.  PROGRAMA

  • Tema 1: L´emprenedor
  • Tema 2: La idea de negoci.
  • Tema 3: Introducció al món de les startups.
  • Tema 4: Models de negoci
  • Tema 5: El pla d´empresa.
  • Tema 6: Finançament
* El programa està subjecte a possibles modificacions

3.  DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA

El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat de València.

El curs es realitzarà de manera on-line a través de l´aula virtual de la Universitat de València, on estaran els materials d´estudi i seguiment disponibles (diapositives, manuals, vídeos, etc.), els exercicis i les proves d'avaluació.

El curs disposarà d´activitats auto avaluables i després de cada unitat es realitzarà un test d´avaluació.

L’alumne té dret a tutories, les quals es faran a través del correu electrònic.

El curs estarà actiu durant dues setmanes a l’Aula Virtual, termini en el qual s’ha d’haver realitzar el curs.

4.  REQUISITS / AVALUACIÓ

Per a l´obtenció del certificat del curs, és obligatori realitzar totes les activitats proposades dins dels terminis establerts pel professorat.  Les activitats consistiran en qüestionaris d´autoavaluació i exercicis pràctics.

5.  PROFESSORAT

El curs serà impartit per Silvia García Andreu, tècnica d’orientació d’UVocupació.

6.  PLACES

  • Nombre mínim d’alumnes: 25
  • Nombre màxim d’alumnes: 50

7.  PREU

  • 50 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
  • 70 € *- Públic General  
*       Impostos inclosos