Competències professionals per acomplir eficaçment al lloc de treball (30a edició)

Crèdits ECTS:                 1 crèdit
Dates de realització:    Del 4 al 15 juliol de 2022
Videoconferències:
 • Dia 4 juliol *: De 16:00 a 18:00 hores
 • Dia 6 juliol *: De 16:00 a 18:00 hores
Duració:                           10 hores lectives
Modalitat:                       En Línia
Lloc de realització:      Aula Virtual de la Universitat de València 
Idioma:                             Castellà

* Sessions d'obligada assistència.

2. OBJECTIUS

Conéixer els elements que condicionen i dificulten la incorporació al mercat laboral.

Reconéixer aquelles competències que s´han identificat amb un valor afegit per a optimitzar el procés d´inserció laboral i el desenvolupament d’una carrera; reflexionar sobre elles i establir les mesures necessàries per a desenvolupar-les i d’aquesta manera augmentar l´ocupabilitat. 

3. PROGRAMA

 • Mòdul 1. Mercat de Treball i Ocupabilitat. 
  • Primeres consideracions          
  • Desmuntant Mites        
  • Quina cerca el mercat laboral?          
  • Característiques de els/as persones amb èxit         
  • Compte amb els sabotejadors
  •   Recapitulem
 • Mòdul 2. Competències personals i socials per a l'ocupació 
  • Primeres consideracions 
  • La comunicació com a paraigua de tota acció 
  • Processos organitzacionals i comunicació 
  • Recapitulem

* El programa està subjecte a possibles modificacions

4. DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA

El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat de València. 

El curs es realitzarà de manera on-line a través de l´aula virtual, on estaran els materials d´estudi i seguiment disponibles (diapositives, manuals, vídeos, etc.) i  es desenvoluparà mitjançant dos videoconferències i la presentació d´activitats que l’estudiantat haurà de realitzar.

La dinàmica del curs s´explicarà en un document guia que estarà a la disposició de l´alumnat a l´Aula Virtual en el moment de l´inici del curs. 

L´estudiantat que ho desitge tindrà dret a rebre tutories a través dels recursos disponibles en Aula Virtual o bé a través de la sol·licitud d´una cita d´orientació (online o presencial) en UVocupació (www.uv.es/uvocupació)

* Quant a la privacitat de les dades dels alumnes, el curs " Competències professionals per a un acompliment eficaç en el lloc de treball" pot incorporar alguna activitat dins de l´Aula Virtual de la UV exclusivament amb la finalitat d´avaluar el treball de l´alumnat matriculat en aquest curs. Està prohibit que els membres de l’aula facen qualsevol altre ús d’una part o de la totalitat de les dades que conté, així com la difusió o publicació de les dades per qualsevol altre mitjà, particularment internet.

5. REQUISITS / AVALUACIÓ

Per a l´obtenció del certificat del curs, és obligatori assistir a les videoconferències programades i realitzar totes les activitats que es proposaran en el curs.

6. PROFESSORAT

El curs serà impartit per Isabel Gosálvez Cuenca, tècnica d’orientació d’UVocupació.

7. PLACES 

 • Nombre mínim d’alumnes: 25
 • Nombre màxim d’alumnes: 50

8. PREU

 • 35 € *- Públic General
 • 25 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)

* Impostos inclosos