Disseny, desenvolupament i presentació del pla d'empresa (11a Edició)

Crèdits ECTS:                         2 crèdits
Dates de realització:            Del 4 al 15 de juliol de 2021   
Videoconferències*:

                                                 4 juliol:    9-14 hores                                
                                                    6 juliol:    9-14 hores                                 
                                                   11 juliol:    9-12 hores                                 
                                                   12 juliol:    9-12 hores 
                                                   13 juliol:    9-13 hores

Duració:    
                            20 hores lectives
Modalitat:                             En Línia                           
Lloc de realització:            Aula Virtual de la Universitat de València    
Idioma:                                   Castellà   

* Totes les videoconferències són obligatòries       

2.  OBJECTIUS

      PRIMARI. Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics i les eines suficients per a presentar un  pla d´empresa que puga donar resposta als interrogants següents:
         1) Quines manques, necessitats o desitjos intenta satisfer o cobrir el meu negoci?
         2) A quin/s comprador/s ens dirigim? Amb quins mitjans, recursos i/o tecnologia?
         3) Quin és l´element diferencial de la meua proposta de negoci?
         4) Quins avantatges competitius presenta el meu projecte?
         5) Per què nosaltres i no els altres?

      SECUNDARI. Donar contingut a tres aspectes de vital importància per a la consolidació del nostre projecte:
         a) A on volem arribar?
         b) Quins són les nostres metes i objectius?
         c) Quines són les nostres possibilitats d´èxit?

3.  PROGRAMA

      1.  LA IDEA DE NEGOCI
           o   Generació
           o   Contrast
           o   Desenvolupament
      2.  EL MODEL DE NEGOCI
           o   Estructura i continguts
           o   Presentació i factibilitat
           o   Model Canvas
      3.  EL PLA D´EMPRESA
           o   Resum executiu i viabilitat
           o   Anàlisi de l´entorn:
                -   DAFO y CAME
           o   Estratègies bàsiques:
                -   Màrqueting
                -   Operacions
                -   Econom-Financer
           o   Pla jurídic-fiscal
           o   Pla d´Organització i RH
           o   Pla de posada en marxa
* El programa està subjecte a possibles modificacions

4.  CRONOGRAMA

  • 04 juliol:              9-14 hores             Teoria BBCL (T)
  • 06 juliol:              9-14 hores             Idees BBCL (T)+ BBCL (tutoria/discussió)
  • 11 juliol:              9-12 hores              BBCL (seguiment/grup)
  • 12 juliol:              9-12 hores              BBCL (seguiment/grup)
  • 13 juliol:              9-13 hores              BBCL (seguiment/presentació de propostes)
  • 15 juliol:              Fins 14h                  Data límit per a Lliurament Treballs

* BBCL: Blackboard (Aula Virtual)

5.  DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA

El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat de València.

 El curs es realitzarà de manera on-line a través de l´aula virtual de la Universitat de València, on estaran els materials d´estudi i seguiment disponibles (diapositives, manuals, vídeos, etc.).

 També es realitzaran videoconferències, que seràn d´assistència obligatòria, tant per a la part teòrica i com per a realitzar el seguiment de les activitats.

6.  REQUISITS / AVALUACIÓ

Per a l´obtenció del certificat del curs és obligatori presentar les activitats proposades i assistir a les sessions de videoconferència organitzades.

7.  PROFESSORAT

El curs serà impartit per José Manuel Comeche Martínez,  PDI - Contractat Doctor, del departament de  Direccio d'Empreses 'Juan Jose Renau Piqueras', Facultat de Ciències Socials

8.  PLACES

  • Nombre mínim d’alumnes: 25
  • Nombre màxim d’alumnes: 40
L'assignació de places relitzarà per rigorós ordre d'inscripció al curs.

9.  PREU

  • 50 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes) 
  • 70 € *- Públic General
      *       Impostos inclosos