Curs 1. MINDFUL EATING. ALIMENTACIÓ CONSCIENT A LA NOSTRA VIDA QUOTIDIANA (modalitat presencial) - MINDFUL EATING. ALIMENTACIÓN CONSCIENTE EN NUESTRA VIDA COTIDIANA ( Modalidad Presencial)

Dilluns 14 i dimarts 15 de febrer de 9.30h a 13.30h

COORDINADORA:
Amparo Cotolí Crespo. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. UV

PROFESSORAT:
Amparo Cotolí. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. UV
Alexandre Camacho Alpuente. Psicòleg, especialista en Mindfulness

OBJECTIUS DEL CURS
Actualment, menjar ha esdevingut un acte mecànic que moltes vegades està unit a aspectes psicològics i emocionals. El Mindful Eating (Alimentació Conscient), ajuda les persones a mantenir un equilibri saludable amb el menjar, incrementant la salut emocional, física i relacional mitjançant un canvi en la relació amb l'alimentació.

Al curs l'alumnat podrà aplicar les estratègies basades en Mindful Eating i l’Autosuggestió Positiva, per canviar de manera saludable, la relació amb els aliments, en els diferents contextos alimentaris i amb ells mateixos.

El curs serà impartit en castellà

CONTINGUT DEL CURS
• 1. Introducció al Mindfulness
• 2. Què és el Mindful Eating.
• 3. Comunicació Persuasiva/Suggestiva.
• 4. Treball amb els sentits i el cos.
• 5. Tipus de gana.
• 6. Exercicis pràctics

*******************************************************
Lunes 14 y martes 15 de febrero de 9.30h a 13.30h

COORDINADORA:
Amparo Cotolí Crespo. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. UV

PROFESORADO:
Amparo Cotolí. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. UV
Alexandre Camacho Alpuente. Psicólogo, especialista en Mindfulness

OBJETIVOS DEL CURSO:
Actualmente, comer ha acontecido un acto mecánico que muchas veces está unido a aspectos psicológicos y emocionales. El Mindful Eating (Alimentación Consciente), ayuda las personas a mantener un equilibrio saludable con la comida, incrementando la salud emocional, física y relacional mediante un cambio en la relación con la alimentación.

En el curso el alumnado podrá aplicar las estrategias basadas en Mindful Eating y la Autosugestión Positiva, para cambiar de manera saludable, la relación con los alimentos, en los diferentes contextos alimentarios y con ellos mismos.

El curso será impartido en castellano.

CONTENIDO DEL CURSO:
• 1. Introducción al Mindfulness
• 2. Qué es lo Mindful Eating.
• 3. Comunicación Persuasiva/Sugestiva.
• 4. Trabajo con los sentidos y el cuerpo.
• 5. Tipo de hambre.
• 6. Ejercicios prácticos