Curs 2. GASTRONOMIA, NUTRICIÓ I SALUT EN LA DONA (modalitat en línia) - GASTRONOMÍA, NUTRICIÓN Y SALUD EN LA MUJER (modalidad online)

Dimecres 16, dijous 17 i divendres 18 de 9.30h a 12h

COORDINADORA: Hortensia Rico. Departament de Microbiologia i Ecologia. Degana Facultat de Farmàcia

PROFESSORAT:
Francisco Higón, Departament d’Economia Aplicada; Carla Soler, Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública; José Miguel Soriano, Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública; Jaime Sebastiá, Clínica Universitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia de la Fundació Luís Alcanyis i Hortensia Rico, Departament de Microbiologia i Ecologia.

OBJECTIUS DEL CURS
El curs es centra en dos objectius fonamentals: En primer lloc, posar en valor la incorporació de la dona en els camps de l'Enologia i alta Gastronomia que tradicionalment han estat liderats per homes i per una altra aclarir conceptes referits a l'alimentació, higiene alimentària, etiquetat dels aliments etc. que permeten mitjançant una nutrició adequada millorar la salut de les dones

El curs serà impartit en castellà.

CONTINGUT DEL CURS
Dimecres 16 de Febrer
• 9.30h: “Les dones del vi: Viticultores i enòlogues en un món tradicionalment masculí”. Francisco Higón. Departament d´Economia Aplicada
•11.00-12.00h: Taller de tast de vins dels cellers comentats en la xarrada anterior (si les condicions sanitàries no ho permeten, el tast es substituirà per una sessió d’introducció a la cata).

Dijous 17 de Febrer
• 9.30h: “Dones i Gastronomia: una història de reptes”. Carla Soler. Departament de Medicina Preventiva
•11-12.00h: “Alimentació i higiene alimentària: faules enfront de realitat científica”. Carla Soler, Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública; José Miguel Soriano, Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Dra. Hortensia Rico. Departament de Microbiologia i Ecologia.

Divendres 18 de Febrer
• 9.30h: “Analitzant l'etiqueta alimentària: errors i mites freqüents”. Jaime Sebastiá. Clínica Universitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia de la Fundació Luís Alcanyis.
•11.00-12.00h:“Alimentació enfocada a la dona esportista”. Jaime Sebastiá. Clínica Universitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia de la Fundació Luís Alcanyis.

******
Miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de 9.30h a 12h

COORDINADORA: Hortensia Rico. Departamento de Microbiología y Ecología. Decana Facultat de Farmacia.

PROFESORADO:
Francisco Higón, Departamento de Economía Aplicada; Carla Soler, Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública; José Miguel Soriano, Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública; Jaime Sebastiá, Clínica Universitaria de Nutrición, Activitat Física y Fisioterapia de la Fundació Luís Alcanyis y Salud Pública y Hortensia Rico, Departamento de Microbiología y Ecología.

OBJETIVOS DEL CURSO
El curso se centra en dos objetivos fundamentales: En primer lugar, poner en valor la incorporación de la mujer en los campos de la Enología y alta Gastronomía que tradicionalmente han sido liderados por hombres y por otra aclarar conceptos referidos a la alimentación, higiene alimentaria, etiquetado de los alimentos etc. que permiten mediante una nutrición adecuada mejorar la salud de las mujeres.

El curso será impartido en castellano.

CONTENIDO DEL CURSO
Miércoles 16 de febrero
• 9.30h: “Las mujeres del vino: Viticultoras y enólogas en un mundo tradicionalmente masculino”. Francisco Higón. Departamento d´Economía Aplicada
•11.00-12.00h: Taller de cata de vinos de las bodegas comentadas en la charla anterior (si las condiciones sanitarias no lo permiten, la cata se sustituirá por una sesión de introducción a la cata).

Jueves 17 de febrero
• 9.30h: “Mujeres y Gastronomía: una historia de retos”. Carla Soler. Departamento de Medicina Preventiva
•11-12.00h: “Alimentación e higiene alimentaria: patrañas frente a realidad científica”. Carla Soler, Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública; José Miguel Soriano, Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hortensia Rico. Departamento de Microbiología y Ecología.

Viernes 18 de febrero
• 9.30h: “Analizando el hashtag alimentario: errores y mitos frecuentes”. Jaime Sebastiá. Clínica Universitaria de Nutrición, Activitat Física y Fisioterapia de la Fundació Luís Alcanyis
•11.00-12.00h: “Alimentación enfocada a la mujer deportista”. Jaime Sebastiá. Clínica Universitaria de Nutrición, Activitat Física y Fisioterapia de la Fundació Luís Alcanyis.