S3. CONTANT VINYETES. SEMINARI PRÀCTIC AMB PACO ROCA – CONTANDO VIÑETAS. SEMINARIO PRÁCTICO CON PACO ROCA

Idioma: Castellà
Coordina/Presenta: Paco Roca, dibuixant de còmics

Descripció:
A través d'aquest seminari pràctic l'alumnat aprendrà a contar històries utilitzar el llenguatge del còmic. Les persones que s'apunten a aquest seminari hauran de tenir unes nocions bàsiques de dibuix o narrativa així com interés i coneixement en el món del còmic.
 

Programa:
Durant les 8 hores que dura el seminari es tractaran els següents temes:
- Nocions bàsiques sobre la història del còmic: orígens i evolució
- Procés pràctic en la realització d'un còmic: idea, documentació, guió i dibuix Al finalitzar el seminari pràctic l'alumnat tindrà un esbós de la història a contar a la que li podran donar forma definitiva a les seues cases.  
L'horari d'aquest seminari pràctic serà de 10 a 14h i de 15 a 19h.  

                                                              ****
Idioma Castellano
Coordina/Presenta: Paco Roca, dibujante de cómics  

Descripción:
A través de este seminario práctico el alumnado aprenderá a contar historias utilizando el lenguaje del cómic. Las personas que se apuntan a este seminario deberán tener unas nociones básicas de dibujo o narrativa, así como interés y conocimiento en el mundo del cómic.

Programa:
Durante las 8 horas que dura el seminario se tratarán los siguientes temas:
- Nociones básicas sobre la historia del cómic: orígenes y evolución
- Proceso práctico en la realización de un cómic: idea, documentación, guion y dibujo Al finalizar el seminario práctico el alumnado tendrá una historia esbozada a la que le podrán dar forma definitiva en sus casas.
El horario de este seminario práctico será de 10 a 14h y de 15 a 19h.