S4. UN FUTUR PER LA IGUALTAT DE GÈNERE EN EUROPA. LA LLUITA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES - UN FUTURO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EUROPA. LA LUCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Idioma: Castellà
Coordina/Presenta: Sonia Rodríguez de Llamas. Unitat d'Igualtat. Universitat de València

Descripció: Aquest seminari es planteja en compliment del Pla d’Igualtat de la Universitat que preveu desenvolupar una cultura de la igualtat que trenque amb els estereotips i els rols i amb tot allò simbòlic que construeix la desigualtat entre dones i homes i en concret en l’acció 58 que ha garantir les activitats previstes de promoció de la igualtat i/o contra la violència masclista, consolidant en aquesta línia, el programa «L’estiu de les dones» dins el Centre Internacional de Gandia.  

Un terç de les dones de la UE han estat víctimes de violència física o sexual. Una mitjana de 50 és assassinada cada setmana a les mans de les seves parelles. I el 75% reconeix haver sofert algun tipus d'assetjament en l'àmbit laboral. En aquest sentit, presentem una proposta de curs que ens faça reflexionar sobre el futur de la societat europea i la violència contra les dones. Posant també el focus en aquest nou conflicte bèl·lic que ara estem vivint.  

Programa:
-10-10.15h: Presentació: Té futur en Europa la Violència contra les dones? Helena Rausell. Vicerectora d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives. Universitat de València
-10.15-11.30h: TAULA RODONA: La violència contra les dones i el futur de la societat europea. Cristina Gutiérrez, Directora de l'Oficina d'Acció Humanitària, i Celinda Sanz, experta en gènere i acció humanitària
-12-13.15h: Dones en la guerra d'Ucraïna: memòria, identitat i discursos. Irene Zugasti Hervás. Responsable de Polítiques de Gènere-RSC i Transparència a Madrid Destino. Àrea de Govern de Cultura i Esports de l'Ajuntament de Madrid. Presenta: Sonia Rodríguez de Llamas. Unitat d'Igualtat. Universitat de València
-13.15-14.30h: Les conseqüències de les guerres per a les dones. Charo Altable. Associació Dones per la Salut i la Pau. Mujeres de Negro. Presenta: Isabel Núñez. Unitat d'Igualtat. Universitat de València  

Entitats Col·laboradores.
COL.LABORA: Unitat d'igualtat de la UV
 

                                                          *****
Idioma: Castellano
Coordina/Presenta: Sonia Rodríguez de Llamas. Unitat d'Igualtat. Universitat de València

Descripción: Este seminario se plantea en cumplimiento del Plan de Igualdad de la Universidad que prevé desarrollar una cultura de la igualdad que rompo con los estereotipos y los roles y con todo aquello simbólico que construye la desigualdad entre mujeres y hombres y en concreto en la acción 58 que ha garantizar las actividades previstas de promoción de la igualdad y/o contra la violencia machista, consolidando en esta línea, el programa «El verano de las mujeres» dentro del Centro Internacional de Gandia.  

Un tercio de las mujeres de la UE han estado víctimas de violencia física o sexual. Una media de 50 es asesinada cada semana a manos de sus parejas. Y el 75% reconoce haber sufrido algún tipo de acoso en el ámbito laboral. En este sentido, presentamos una propuesta de curso que nos haga reflexionar sobre el futuro de la sociedad europea y la violencia contra las mujeres. Poniendo también el foco en este nuevo conflicto bélico que ahora estamos viviendo.  

Programa:
-10-10.15h: Presentación: ¿Tiene futuro en Europa la Violencia contra las mujeres? Helena Rausell. Vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas. Universitat de València
-10.15-11.30h: MESA REDONDA: La violencia contra las mujeres y el futuro de la sociedad europea. Cristina Gutiérrez. Directora de la Oficina de Acción Humanitaria, y Celinda Sanz, experta en género y acción humanitaria
-12-13.15h: Mujeres en la guerra de Ucrania: memoria, identidad y discursos. Irene Zugasti Hervás. Responsable de Políticas de género-RSC y Transparencia a Madrid Destino. Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Presenta: Sonia Rodríguez de Llamas. Unitat d'Igualtat. Universitat de València
-13.15-14.30h: Las consecuencias de las guerras para las mujeres. Charo Altable. Asociación Mujeres por la Salud y la Pau. Mujeres de Negro. Presenta: Isabel Núñez. Unitat d'Igualtat. Universitat de València
 
Entidades Colaboradoras. COLABORA: UNITAT D'IGUALTAT DE LA UV