S6. LA GUERRA RUSO-UCRANIANA. DE LA GEOPOLÍTICA A L'ECONOMIA – LA GUERRA RUSO-UCRANIANA. DE LA GEOPOLÍTICA A LA ECONOMÍA

Idioma: Castellà
Coordina/Presenta: Professora de Ciències Polítiques de la Universitat de València

Descripció: La crisis pandèmica de la Covid-19 ens ha permet de prendre consciència de la interconnexió que existeix entre allò global i allò local. La pandèmia mundial de 2020 que va arrancar a més de 8000 kilòmetres dels valencians en territori xinés, ha modulat les nostres vides, i ha arribat a paralitzar l’economia local. Ara la guerra russa-ucraïnesa torna a obrir-nos els ulls cap el món que ens envolta, i mirar més enllà de l’àmbit local. Quin és l’impacte d’aquest conflicte en l’economia valenciana? I, respecte els altres conflictes internacionals, els valencians som aliens? Al llarg d’aquest curs, es pretén respondre a aquestes i altres preguntes de la mà d’experts de reconegut renom en la matèria.   S’estudiarà l’abast i la naturalesa de la interacció entre el món global i el local des del paradigma de la glocalització. D’acord amb el pare d’aquest enfocament (Ronald Robertson), es parteix de la premissa que el procés de globalització no exclou allò local, sinó que els dos mons es complementen. S’estableix una articulació conscient entre allò global i allò local. Es produeixen múltiples interconnexions entre ambdós àmbits en escenaris molt diversos. En aquest sentit, s’analitzarà la geopolítica internacional, i el seu impacte en l’economia mundial i local des de l’òptica valenciana. Com diu Giddens (1994), el discórrer local està configurat per esdeveniments que succeeixin a molts kilòmetres de distància i a l’inrevés.  

Programa: 

-9-9.30h: Presentació del seminari. Rosa Roig. Professora de Ciències Polítiques de la Universitat de València
-09.30-10.30h: La invasió d'Ucraïna. Una guerra de dimensió global. amb repercussions locals. Joan Romero. Catedràtic Geografia Humana Universitat de València
-10.30-12h TAULA RODONA: Radiografia de la geopolítica de la perifèria europea: flanc sud i flanc aquest. Juan Daniel Zamora, Comandant OTAN; Carlos García Rivero, Professor de Ciències Polítiques de la UV, i Regina Laguna, Professora de Dret Constitucional de la UV
-12.30-14h TAULA RODONA: La guerra i les sancions.  Andrés Perelló, Director Casa Mediterrani i Ex Embaixador Espanya a la UNESCO; Clara Portela, Professora de Ciències Polítiques de la UV, i Frédéric Mertens de Wilmars, Professor Relacions Internacionals Universitat Europea de València.
-16-17.30h TAULA RODONA: La indústria turística s'alimenta de la geopolítica. Francesc Colomer, Secretari Autonòmic de Turisme de la Generalitat; Núria Montes, Secretaria HOSBEC; Àngel Garcia, Professor d'Economia Aplicada de la UV i Rosa Roig, Professora de Ciències Polítiques  de la UV.
-18-19.30h: TAULA RODONA: La internacionalització de la indústria en un món en conflicte. José Vicente Morata, President de la Cambra de Comerç de València;  Rafael Juan, President de FEDACOVA; Júlia Company, Directora IVACE, i Raquel Aguado, Cap de Servei d'Internacionalització IVAFE Internacional

                            ****
Idioma: Castellano
Coordina/Presenta: Rosa Roig, Departamento de Economía Aplicada de la UV.

Descripción: La crisis pandémica de la Covid-19 nos ha permite de tomar conciencia de la interconexión que existe entre aquello global y aquello local. La pandemia mundial de 2020 que arrancó a más de 8000 kilómetros de los valencianos en territorio chino, ha modulado nuestras vidas, y ha llegado a paralizar la economía local. Ahora la guerra rusa-ucraniana vuelve a abrirnos los ojos hacia el mundo que nos rodea, y mirar más allá del ámbito local. ¿Cuál es el impacto de este conflicto en la economía valenciana? Y, ¿respeto los otros conflictos internacionales, los valencianos somos ajenos? A lo largo de este curso, se pretende responder a estas y otras preguntas de la mano de expertos de reconocido renombre en la materia.

Se estudiará el alcance y la naturaleza de la interacción entre el mundo global y el local desde el paradigma de la glocalitzación. De acuerdo con el padre de este enfoque (Ronald Robertson), se parte de la premisa que el proceso de globalización no excluye aquello local, sino que los dos mundos se complementan. Se establece una articulación consciente entre aquello global y aquello local. Se producen múltiples interconexiones entre ambos ámbitos en escenarios muy diversos. En este sentido, se analizará la geopolítica internacional, y su impacto en la economía mundial y local desde la óptica valenciana. Cómo dice Giddens (1994), el discurrir local está configurado por acontecimientos que sucedan a muchos kilómetros de distancia y al revés

Programa: 
-9-09.30h: Presentación del seminario. Rosa Roig, Departamento de Economía Aplicada de la UV.
-09.30-10.30h: La invasión de Ucrania. Una guerra de dimensión global con repercusiones locales. Joan Romero. Catedrático Geografía Humana UV
-10.30-12h MESA REDONDA: Radiografía de la geopolítica de la periferia europea: flanco sur y flanco este. Juan Daniel Zamora, Comandante OTAN; Carlos García Rivero, Profesor de Ciencias Políticas de la UV, y Regina Laguna, Profesora de Derecho Constitucional de la UV.
-12.30-14h MESA REDONDA: La guerra y las sanciones. Andrés Perelló, Director Casa Mediterrani y Ex Embajador de España en la UNESCO; Clara Portela, Profesora de Ciencias Políticas de la UV, y Frédéric Mertens de Wilmars, Profesor Relaciones Internacionales Universidad Europea de València.
-16-17.30h MESA REDONDA: La industria turística se alimenta de la geopolítica. Francesc Colomer, Secretario Autonómico de Turismo de la Generalitat; Nuria Montes, Secretaria HOSBEC; Àngel Garcia, Profesor de Economía Aplicada de la UV y Rosa Roig, Profesora de Ciencias Políticas  de la UV.
-18-19.30h: MESA REDONDA: La internacionalización de la industria en un mundo en conflicto. José Vicente Morata, Presidente de la Cámara de Comercio de València; Rafael Juan, Presidente FEDACOVA; Júlia Company, Directora IVACE, y Raquel Aguado, Jefe de servicio de Internacionalización IVACE Internacional.