S7. MENTIDES I ENGANYS EN L'ERA DE LA POSTVERITAT. DE LA FILOSOFIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ I LA POLÍTICA - MENTIRAS Y ENGAÑOS EN LA ERA DE LA POSVERDAD. DE LA FILOSOFÍA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA POLÍTICA

Idioma: Castellà
Coordina/Presenta: Sergi Rosell, Departament de Filosofia de la Universitat de València.

Descripció: La mentida, si bé és segurament tan antiga com la mateixa capacitat humana de comunicació, actualment se'ns presenta com un problema particularment apressant, en especial en els àmbits comunicatiu i polític, fins al punt que la nostra època ha estat anomenada “l'era de la postveritat”. El bullshit, les faules, les fake news, la selecció i interpretació esbiaixada de les dades, la fabricació mateixa de dades i fins i tot l'apel·lació a “fets alternatius” són tots ells fenòmens que incideixen negativament en la configuració comunicativa actual de l’esfera pública, fins al punt de comprometre l’autonomia intel·lectual dels ciutadans i amenaçar el bon funcionament d’una societat democràtica.
 

Aquest seminari s'ocuparà de caracteritzar els diversos tipus de mentides i enganys, així com d'analitzar i valorar les seues funcions en diferents contextos. Així mateix, es reflexionarà sobre el problema plantejat pel conjunt de fenòmens associats a la postveritat que són tan presents en els mitjans de comunicació, tant en el periodisme tradicional com en les xarxes socials. L’objectiu és avançar en una comprensió crítica d’aquestes patologies socials que ens capacite per a confrontar-les d’una manera eficaç.    

Programa
:
-9 -9.15h: Presentació del seminari. Sergi Rosell, Departament de Filosofia de la Universitat de València
-9.15-10.45h: La mentida i el bullshit. Tobies Grimaltos. Catedràtic Jubilat. Departament de Filosofia de la Universitat de València
-11.15-12.45h: Per què està malament mentir? Sergi Rosell, Departament de Filosofia i Ciències de l'Educació de la UV
-12.45-14.15h: Postveritat: una de les patologies socials del segle XXI. Ana Noguera, membre del Consell Valencià de Cultura i tutora de Sociologia de la UNED. 16.30-18h: Podem tornar als fets? José Reig, Departament de Periodisme de la Universitat de Castella La Manxa
-18.30-20h: La postveritat, mitjans de comunicació i crisi de la democràcia. Enrique Herreras, Departament de Filosofia de la UV  

                          *****    
Idioma: Castellano
Coordina/Presenta: Sergi Rosell, Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UV 

Descripción: La mentira, si bien es seguramente tan antigua como la misma capacidad humana de comunicación, actualmente se nos presenta como un problema particularmente acuciante, en especial en los ámbitos comunicativo y político, hasta el punto de que nuestra época ha sido llamada “la era de la posverdad”. El bullshit, los bulos, las fake news, la selección e interpretación sesgada de los datos, la fabricación misma de datos e incluso la apelación a “hechos alternativos” son todos ellos fenómenos que inciden negativamente en la configuración comunicativa actual de la esfera pública, hasta el punto de comprometer nuestra autonomía intelectual y amenazar el buen funcionamiento de una sociedad democrática. Este seminario se ocupará de caracterizar los diversos tipos de mentiras y engaños, así como de analizar y valorar sus funciones en diferentes contextos. Asimismo, se reflexionará sobre el problema planteado por el conjunto de fenómenos asociados a la posverdad que están tan presentes en los medios de comunicación, tanto en el periodismo tradicional como en las redes sociales. El objetivo es avanzar en una comprensión crítica de estas patologías sociales que nos capacite para hacerles frente de manera eficaz.    

Programa: 
-9 -9.15h: Presentación del seminario Sergi Rosell, Departamento de Filosofía de la Universitat de València
-9.15-10.45h: La mentira y el bullshit Tobies Grimaltos.  Catedrático jubilado. Departamento de Filosofía de la Universitat de València
-11.15-12.45h: ¿Qué hay de malo en mentir? Sergi Rosell, Departamento de Filosofía de la Universitat de València
-12.45-14.15h: Posverdad: una de las patologías sociales del siglo XXI Ana Noguera, miembro del Consell Valencià de Cultura i tutora de Sociología de la UNED.
-16.30-18h: ¿Podemos volver a los hechos? José Reig, Departamento de Periodismo de la Universidad de Castilla La Mancha
-18.30-20h: La posverdad, medios de comunicación y crisis de la democracia. Enrique Herreras, Departamento de Filosofía de la Universitat de València