S8. ECONOMIA PER A LA SOSTENIBILITAT DE LA VIDA: APORTACIONS DES DEL BÉ COMÚ I EL FEMINISME - ECONOMÍA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA: APORTACIONES DESDE EL BIEN COMÚN Y EL FEMINISMO

Idioma: Castellà,Valencià
Coordina/Presenta: Jaime Güemes Heras, Director Càtedra d’Economia del Bé Comú, i Ana Marrades, Directora de la Càtedra d'Economia Feminista. Universitat de València

Descripció: Des de les Direccions de les Càtedres d'Economia del Bé Comú i d'Economia Feminista de la Universitat de València i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, s’impulsa aquest curs amb l’objectiu de presentar propostes i reflexionar al voltant de l’economia per a la sostenibilitat de la vida.  

Davant l’escenari de crisi multidimensional evidenciat pel Covid-19 i que presenta una especial afectació a les dones, el curs, centrat en la realitat valenciana, pretén oferir espais d’aprenentatge i debat per configurar el concepte de sostenibilitat en un sentit ample i sota les premisses de transformació, atenent a la democràcia i justícia econòmica, la transformació ecològica i les propostes realitzades des de l’economia del bé comú i l’economia feminista. En aquest marc es desenvolupen diferents temàtiques com l'habitatge, la mobilitat, la necessitat d’un canvi cultural, entre d’altres,  que afecten al sistema productiu i a la realitat social valenciana, en clau de canvi del model i de satisfacció de necessitats humanes vinculades a l’Agenda 2030.  

Programa:
 
DIMARTS 19/07/2022
-09:30-09:45h: Presentació del Seminari. Jose Vicente Soler Gironés. Director General d’Economia Sostenible. Ana Marrades, Directora de la Càtedra d’Economia Feminista. Universitat de València. Jaime Güemes Heras, Director de la Càtedra d’Economia del Bé Comú. Universitat de València
-09:45-11:30h:CONFERÈNCIA: Economia sostenible i drets socials: elements per al debat i la proposta. Nacho Álvarez Peralta, Secretari d'Estat de Drets Socials. MODERA: Jaime Güemes Heras, Director Càtedra d’Economia del Bé Comú
-12-14h. TAULA RODONA: La informació no financera i la diligència deguda com eina clau de transformació del teixit productiu en l’economia valenciana. Victor Garrido, Secretaria d'Acció Sindical Internacional de CCOO Indústria, i Coordinador dels Acords marc Internacionals Adoración Guamán, Departament de Dret del Treball i Seguretat Social de la UV, i Juan Bataller, Departament de Dret Mercantil de la UV. MODERA: Tomàs González, Director de la Càtedra d'Empresa i Humanisme

DIMECRES 20/07/2022. VIURE I MOURE'S EN CLAU DEL MODEL ECONÒMIC SOSTENIBLE: CANVIS I REPTES EN PERSPECTIVA DE GÈNERE
-09:30-11:30h: TAULA RODONA: El dret de l’habitatge com element dinamitzador de l’estructura econòmica valenciana: Renovació, rehabilitació i noves formes d’accés Inés Novella, arquitecta especialista en gènere i habitatge | UPV, Júlia Gomar. Arquitecta. Projecte "Domèstiques. L'habitatge cooperatiu, una oportunitat de canvi", Elena Azcárraga, Directora General d'Habitatge i Regeneració urbana. MODERA: Max Gigling, Consultor Sènior en investigació social aplicada i vivenda
-12-14h: TAULA RODONA: El sistema de mobilitat sostenible com palanca de canvi de l’estructura de l’economia valenciana. Edorta Bergua, Sociòleg urbanista, especialitzat en mobilitat ciclista, Marta Serrano, Gerent EMT València i Cofundadora “Iniciativa Mujeres en Movimiento”, Ruth Lamas, Coordinadora tècnica de la Red de Ciudades por la Bicicleta MODERA: Max Gigling, Consultor Senior en investigació social aplicada i vivenda  

DIJOUS 21/07/2022. APORTACIONS DE L'ECONOMIA FEMINISTA PER AL CANVI DEL MODEL ECONÒMIC I CULTURAL
-09:30-10.30h:CONFERÈNCIA: Economia feminista en un món canviant: reptes per a les transformacions econòmiques i el canvi de Paradigma I. Carmen Castro. Doctora en Economia, Consultora i Assessora de Polítiques Públiques. Membre de la Càtedra d'Economia Feminista de la UV. MODERA: Ana Marrades. Doctora, Professora de Dret Constitucional. Directora de la Càtedra d'Economia Feminista de la UV
-10.30-11.30: TAULA RODONA: Economia feminista en un món canviant: reptes per a les transformacions econòmiques i el canvi de Paradigma II. Raquel Coello, Doctora en Economia Internacional i Desenvolupament. Especialista regional de Polítiques d’Empoderament Econòmic, ONU MUJERES Oficina Regional per a les Amèriques i el Carib.  Alba Catalán, Assessora de la Secretaria d’Estat d’Ocupació i Economia Social, Ministeri de Treball i Economia Social. Vicepresidència Segona del Govern d'Espanya. MODERA: María Luisa Moltó, Catedràtica del Departament d’Anàlisi Econòmic, Universitat de València i experta de la Comissió mixta de la Càtedra d’Economia Feminista
-12-14h: TAULA RODONA: Nous imaginaris per al canvi cultural: mirades sobre el territori cos-terra. Patricia Dopazo Gallego, Revista Soberania Alimentaria i Cooperativa el Pa Sencer  Lorena Escandell Carbonell, Periodista Social i membre d'Escola Valenciana. MODERA: Lucía Gómez. Doctora en Psicologia. Professora del Departament de Psicologia Social i Màster de Gènere i Polítiques d’Igualtat

DIVENDRES 22/07/2022. EINES PER A UN CANVI FEMINISTA DE L'ECONOMIA
-09.30-11.30h: TAULA RODONA: El pressupost públic com a eina per a la transformació feminista Begoña San José Serrán, Plataforma d’Impacte de gènere Ja! I Feministes pel Canvi Social Sonia Ruiz, Doctora i Directora de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de Barcelona. MODERA: Mónica Gil, Doctora en Estudis de Gènere i investigadora de la Càtedra d’Economia Feminista
-12-13:45h: TAULA RODONA: Dones en situació d’extrema vulnerabilitat: alternatives a la institucionalització en centres d’acollida. Carolina Mateo, Treballadora Social de La Coma, Paterna. Maria Such Palomares, Directora General de l'Institut Valencià de les Dones. MODERA: Gabriela Moriana Mateo, Doctora en Estudis de Gènere.  Directora de l'Institut Universitari d'Estudis de les Dones UV. Professora del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València.
-13.45-14h: Cloenda. Maria Empar Martínez Bonafé. Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum.

Entitats Col·laboradores. ORGANITZA: Càtedra d’Economia del Bé Comú. Universitat de València, Càtedra d'Economia Feminista. Universitat de València COL.LABORA: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana.
 

                   ****
Idioma: Castellano, Valenciano 
Coordina/Presenta: Jaime Güemes Heras, Director Cátedra de Economía del Bien Común, y Ana Marrades, Directora de la Cátedra de Economía Feminista. Universitat de València  

Descripción:
Desde las Direcciones de las Cátedras de Economía del Bien Común y de Economía Feminista de la Universitat de València y la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, se impulsa este curso con el objetivo de presentar propuestas y reflexionar alrededor de la economía para la sostenibilidad de la vida.  

Ante el escenario de crisis multidimensional evidenciado por el Covid-19 y que presenta una especial afectación a las mujeres, el curso, centrado en la realidad valenciana, pretende ofrecer espacios de aprendizaje y debate para configurar el concepto de sostenibilidad en un sentido amplio y bajo las premisas de transformación, atendiendo a la democracia y justicia económica, la transformación ecológica y las propuestas realizadas desde la economía del bien común y la economía feminista. En este marco se desarrollan diferentes temáticas como la vivienda, la movilidad, la necesidad de un cambio cultural, entre otras, que afectan al sistema productivo y a la realidad social valenciana, en clave de cambio del modelo y de satisfacción de necesidades humanas vinculadas a la Agenda 2030.    

Programa:
MARTES 19/07/2022
-09:30-09:45h: Presentación del Seminario. José Vicente Soler Gironés. Director General de Economía Sostenible Ana Marrades, Directora de la Cátedra de Economía Feminista. Universitat de València Jaime Güemes Heras, Director de la Cátedra de Economía del Bien Común. Universitat de València
-09:45-11:30h: CONFERENCIA: Economía sostenible y derechos sociales: elementos para el debate y la propuesta. Nacho Álvarez Peralta, Secretario de Estado de Derechos Sociales MODERA: Jaime Güemes Heras, Director Cátedra de Economía del Bien Común
-12-14h: MESA REDONDA: La información no financiera y la diligencia debida como herramienta clave de transformación del tejido productivo en la economía valenciana. Victor Garrido, Secretaría de Acción Sindical Internacional de CCOO Industria, y Coordinador de los Acuerdos marco Internacionales.  Adoración Guamán, Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UV.  Juan Bataller, Departamento de Derecho Mercantil de la UV. MODERA: Tomàs González, Director de la Cátedra de Empresa y Humanismo.

MIÉRCOLES 20/07/2022. VIVIR Y MOVERSE EN CLAVE DEL MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE: CAMBIOS Y RETOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO
-09:30-11:30h: MESA REDONDA: El derecho de la vivienda como elemento dinamizador de la estructura económica valenciana: Renovación, rehabilitación y nuevas formas de acceso Inés Novella, arquitecta especialista en género y vivienda UPV. Júlia Gomar. Arquitecta, Proyecto "Domésticas. La vivienda cooperativa, una oportunidad de cambio" Elena Azcárraga, Directora General de Vivienda y Regeneración urbana. MODERA: Max Gigling, Consultor Senior en investigación social aplicada y vivienda
-12-14h: MESA REDONDA: El sistema de movilidad sostenible como palanca de cambio de la estructura de la economía valenciana. Edorta Bergua, Sociólogo urbanista, especializado en movilidad ciclista. Marta Serrano, Gerente EMT València y Cofundadora “Iniciativa Mujeres en Movimiento”. Ruth Lamas, Coordinadora técnica de la Red de Ciudades por la Bicicleta. MODERA: Max Gigling, Consultor Senior en investigación social aplicada y vivienda  

JUEVES 21/07/2022. APORTACIONES DE LA ECONOMÍA FEMINISTA PARA EL CAMBIO DEL MODELO ECONÓMICO Y CULTURAL
-09:30-10.30h: CONFERENCIA: Economía feminista en un mundo cambiante: retos para las transformaciones económicas y el cambio de Paradigma I. Carmen Castro. Doctora en Economía, consultora y asesora de políticas públicas. Miembro de la Cátedra de Economía Feminista de la UV. MODERA: Ana Marrades. Doctora, Profesora de Derecho Constitucional. Directora de la Cátedra de Economía Feminista de la UV
-10:30-11:30h:  MESA REDONDA: Economía feminista en un mundo cambiante: retos para las transformaciones económicas y el cambio de Paradigma II. Raquel Coello, Doctora en Economía Internacional y Desarrollo. Especialista regional de Políticas de Empoderamiento Económico, ONU MUJERES Oficina Regional para las Américas y el Caribe. Alba Catalán, Asesora de la Secretaría de Estado de Ocupación y Economía Social, Ministerio de Trabajo y Economía Social. Vicepresidencia Segunda del Gobierno de España. MODERA: María Luisa Moltó, Catedrática del Departamento de Análisis Económico, Universitat de València y experta de la Comisión mixta de la Cátedra de Economía Feminista
-12-14h: MESA REDONDA: Nuevos imaginarios para el cambio cultural: miradas sobre el territorio cuerpo-tierra. Patricia Dopazo Gallego, Revista Soberania Alimentaría y Cooperativa el Pa Sencer. Lorena Escandell Carbonell, Periodista Social y miembro de Escola Valenciana MODERA: Lucía Gómez, Doctora en Psicología. Profesora del Departamento de Psicología Social y Máster de género y Políticas de Igualdad

VIERNES 22/07/2022. HERRAMIENTAS PARA UN CAMBIO FEMINISTA DE LA ECONOMÍA
-09:30-11:30h: MESA REDONDA: El presupuesto público como herramienta para la transformación feminista. Begoña San José Serrán, Plataforma de Impacto de género Ya! y Feministas por el Cambio Social. Sonia Ruiz, Doctora y Directora de Servicios de género y Políticas del Tiempo del Ayuntamiento de Barcelona. MODERA: Mónica Gil, Doctora en Estudios de género e investigadora de la Cátedra de Economía Feminista
-12-13:45h:  MESA REDONDA: Mujeres en situación de extrema vulnerabilidad: alternativas a la institucionalización en centros de acogida. Carolina Mateo, Trabajadora Social de La Coma, Paterna. Maria Such Palomares, Directora General del Instituto Valenciano de las Mujeres. MODERA: Gabriela Moriana Mateo. Doctora en Estudios de Género. Directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres UV. Profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universitat de València
-13:45-14h: Clausura.  Maria Empar Martínez Bonafé. Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo  

Entidades Colaboradoras
ORGANIZA: Càtedra d’Economia del Bé Comú. Universitat de València
Càtedra d'Economia Feminista. Universitat de València COL.LABORA: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana.