S9. EL BERLANGA QUE ENS FALTAVA - EL BERLANGA QUE NOS FALTABA

Idioma: Valencià
Coordina/Presenta: Rosana Pastor, actriu i directora

Descripció: A través d'aquest seminari ens aproparem a la figura del cineasta valencià Luis García Berlanga, en tres sessions, enfocant des de la vessant més personal fins als aspectes més universals continguts a la seua obra, analitzant vigència i  pervivència.
 

En les distintes sessions traçarem una semblança vital dels orígens del jove Berlanga i el context històric de la València de l’època; recorrerem les claus del seu humor i analitzarem la vigència de la seua obra i buscarem quina ha estat la empremta que ha deixat en les noves generacions de cineastes que treballen des de la Comunitat Valenciana. Les sessions inclouran la projecció d’alguns fragments de diverses produccions cinematogràfiques  

Programa: 

-10-10.15h: Presentació del seminari. Rosana Pastor, actriu i directora
-10.15-11.30h: Orígens i context històric: la València del jove Berlanga. Joan Carles Martí, cap de cultura de Levante EMV
-12-13.15h: Berlanga, humor i vigència. Rafa Maluenda, Director la pel·lícula “Berlanga!”. 
-16-19h TAULA RODONA: El rastre de Berlanga a la cinematografia valenciana actual Maria Mínguez, guionista, Vicent Monsonís, director i productor, Àurea Ortiz, historiadora de cine espanyol. Modera: Rosana Pastor, actriu i directora  

                                        ***
Idioma:  Valenciano
Coordina/Presenta: Rosana Pastor, actriz y directora  

Descripción: 
A través de este seminario nos acercaremos a la figura del cineasta valenciano Luis García Berlanga, en tres sesiones, enfocando desde la vertiente más personal hasta los aspectos más universales contenidos a su obra, analizando vigencia y pervivencia.

En las distintas sesiones trazaremos un parecido vital de los orígenes del joven Berlanga y el contexto histórico de la València de la época; recorreremos las claves de su humor y analizaremos la vigencia de su obra y buscaremos qué ha sido la impronta que ha dejado en las nuevas generaciones de cineastas que trabajan desde la Comunidad Valenciana. Las sesiones incluirán la proyección de algunos fragmentos de varias producciones cinematográficas

Programa:  
-10-10.15h: Presentación del seminario. Rosana Pastor, actriz y directora
-10.15-11.30h: Orígenes y contexto histórico: la València del joven Berlanga. Joan Carles Martí, jefe de cultura de Levante EMV
-12-13.15h: Berlanga, humor y vigencia. Rafa Maluenda, Director  de la pel.licula “Berlanga!”. 
-16-19h MESA REDONDA: El rastro de Berlanga a la cinematografía valenciana actual. Maria Mínguez, guionista, Vicent Monsonís, director y productor, Àurea Ortiz, historiadora de cine español Modera: Rosana Pastor, actriz y directora