S10. MIGRAR A LA MEDITERRÀNIA, HUI - MIGRAR EN EL MEDITERRÁNEO, HOY

Idioma: Castellà, Valencià
Coordina/Presenta: Marc Ferri. Aula Didàctica de la Diàspora Mediterrània  
Descripció: El 2022 va pel camí de ser l’any de les migracions a Europa. La guerra d’Ucraïna ha provocat una de les majors crisis humanitàries de la història recent, amb el desplaçament de 10 milions de persones. Una migració que es suma a la de les poblacions que fugen de conflictes o persecucions a tot el Sud Global, sense oblidar la creixent pressió provocada per la crisi climàtica. El tracte que reben els migrants en trànsit és molt desigual i els exemples de solidaritat contrasten amb clares violacions dels drets humans i denúncies de racisme institucional. Sembla, per tant, necessari revisar el fet migratòri tant des de la perspectiva humanitària com dels seus efectes polítics i socials en els països d’acollida en els que molts migrants són condemnats a sobreviure despullats de drets.

Organitzat per l’Aula Didàctica de la Diàspora Mediterrània de la Direcció General d’Innovació Educativa, el seminari Migrar a la Mediterrània, hui està especialment adreçat a que mestres i docents adquirisquen una visió actualitzada d’aquest fenomen tan present a les aules, de la mà de membres d’ONG, advocats o periodistes que el coneixen de primera mà. L’assistència està reconeguda amb 13.5 hores de formació pel CEFIRE de Gandia.  

Programa: 

DIMARTS 19 DE JULIOL DE 2022
-10.00-10.30h: Presentació del curs: «Migrar en la Mediterrània, hui». Marc Ferri. Aula Didàctica de la Diàspora Mediterrània
-10.30 -12.00h: El paper de les ONG al mediterrani central. Carlos Álvarez. Open Arms
- 12.00h- 13.30h: Reptes en la resposta a l'arribada per costa de persones en especial situació de vulnerabilitat. Paloma Favieres. Representant de CEAR
-15.30-17h: Discursos polítics sobre les migracions a Espanya. Miquel Ramos. Periodista especialitzat - 17- 18.30h: Les polítiques d'immigració i integració en el nou context provocat per la crisi d'Ucraïna. Albert Mora. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València
-19 -20.30h: CONVERSA AMB... HELENA MALENO: Necropolítica en la frontera sur europea. Helena Maleno. Periodista i investigadora especialista en migracions  

IMPORTANT: La conferència d'Helena Maleno no està inclosa al seminari. Serà a la Casa de la Marquesa de Gandia.
DIMECRES 20 DE JULIOL DE 2022
- 09 -10.30h: Després de la frontera: migrants en acollida. Marta Albiol. ACCEM València
-11-12.30h: La realitat de les persones migrants a Canàries. Loueila Mint El Mami. Advocada especialitzada en migracions.
-12.30-14h: Les Migracions als mitjans. Propostes contra el discurs xenòfob Laura Julián. Periodista
-16.00-17.30h: TAULA RODONA: Moviments socials i migracions, la ciutadania activa. Julia Checo Valero, València Acull;  Mónica Parra, Associació Fotomovimiento  Modera: Ausiàs Galbis, Ca Saforaui. - 17.30 -19.00h: Com fotografiar un món en moviment? Anna Surinyach. Fotoperiodista  

Entitats Col·laboradores.
COL.LABORA: Aula Didàctica de la Diàspora Mediterrània
Càtedra Interuniversitària de Transformació Educativa "Carme Miquel"  

                              ***
Idioma: Castellano
Coordina/Presenta: Marc Ferri. Aula Didàctica de la Diàspora Mediterrània

Descripción: El 2022 va en camino de ser el año de las migraciones a Europa. La guerra de Ucrania ha provocado una de las mayores crisis humanitarias de la historia reciente, con el desplazamiento de 10 millones de personas. Una migración que se suma a la de las poblaciones que huyen de conflictos o persecuciones en todo el Sur Global, sin olvidar la creciente presión provocada por la crisis climática. El trato que reciben los migrantes en tránsito es muy desigual y los ejemplos de solidaridad contrastan con claras violaciones de los derechos humanos y denuncias de racismo institucional. Parece, por lo tanto necesario revisar el fenómeno migratorio tanto desde la perspectiva humanitaria como de sus efectos políticos y sociales en los países de acogida, en los que muchos migrantes son condenados a sobrevivir despojados de derechos.
 

Organizado por el Aula Didáctica de la Diáspora Mediterránea de la Dirección General de Innovación Educativa, el seminario "Migrar en el Mediterráneo, hoy" está especialmente dirigido a que maestros y profesores adquieran una visión actualizada de este fenómeno tan presente a las aulas, de la mano de miembros de ONG, abogados o periodistas que lo conocen de primero mano. La asistencia está reconocida con 13,5 horas de formación por el CEFIRE de Gandia.  

Programa: 
MARTES 19 DE JULIO DE 2022
-10.00-10.30h: Presentación del curso: «Migrar en el Mediterráneo, hoy». Marc Ferri. Aula Didáctica de la Diáspora Mediterráneo
-10.30 -12.00h: El paper de les ONG al mediterrani central. Carlos Álvarez. Open Arms
-12.00h- 13.30h: Retos en la respuesta a las llegadas por costa a personas en especial situación de vulnerabilidad. Paloma Favieres. Representando de CEAR
- 15.30-17h: Discursos políticos sobre las migraciones en España. Miquel Ramos. Periodista especializado - 17- 8.30h: Las políticas de inmigración e integración en el nuevo contexto provocado por la crisis de Ucrania. Albert Mora. Departamento de Sociología y Antropología Social. Universitat de València
- 19-20.30h: CONVERSACIÓN CON... HELENA MALENO: Necropolítica en la frontera sur europea Helena Maleno. Periodista e investigadora especialista en migraciones  

IMPORTANTE: La conferencia de Helena Maleno no está incluida en el seminario. Será en la Casa de la Marquesa de Gandia.
 
MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2022
-09 -10.30h: Después de la frontera: migrantes en acogida. Marta Albiol. ACCEM València
-11 -12.30h: La realidad de las personas migrantes en Canarias. Loueila Mint El Mami. Abogada especializada en migraciones.
-12.30-14h: Las Migraciones en los medios. Propuestas contra el discurso xenófobo Laura Julián. Periodista
- 16.00-17.30h: MESA REDONDA: Movimientos sociales y migraciones, la ciudadanía activa Julia Checo Valero, València Acull; Mónica Parra, Associació Fotomovimiento. Modera: Ausiàs Galbis, Ca Saforaui.
- 17.30 -19.00h: La ruta canaria: mirada de un fotoperiodista. Javier Bauluz. Fotoperiodista Entidades Colaboradoras  

Entitats Col·laboradores. COLABORA: Aula de la Diàspora Mediterrània Càtedra Interuniversitària de Transformació Educativa "Carme Miquel"