Curs Polirítmia. Taller 3. Fer versos i cantar en el nostre estil: albaes i cant valencià d’estil amb perspectiva feminista, a càrrec de Teresa Segarra i Mariàngels Marqueño.

IV

Professorat dels tallers didàctics: Eléonore Fourniau, Xisco Feijóo, Teresa Segarra i Mariàngels Marqueño.
– Professor coordinador del curs: Rafel Arnal, CEFIRE de Torrent. 
Nombre d’alumnes: màxim deu per especialitat.
Requisits: s’adreça preferentment a professors i estudiants de música i a músics en actiu amb experiència en música tradicional. Els alumnes han d’assistir a cada sessió completa (les conferències del dia 6 de juliol i el taller de la seua modalitat del 7 fins al 9 de juliol) i signar tots els fulls de control d’assistència que es presenten al llarg del curs fins a completar un mínim del 80% de les hores lectives.
Certificació: l'alumnat que complisca el requisit de l’assistència rebran una certificació d’aprofitament del curs signada per la  Vicerectora de Cultura de la Universitat de València.    

JORNADA INAUGURAL (per a tots els grups)  
Data: 6 de juliol, de 9 a 14 hores.
Lloc: Auditori Joan Plaça de la Universitat de València (Jardí Botànic).  
Horari
09:00 Acreditacions
09:15 Obertura de la formació
Conferències:
09:30 Conferència inaugural: Sharqi. Estructures de repetició i velocitat com ornamentació de la composició coreogràfica, a càrrec de Joan Bernat Pineda (Bechuan)
10:20 Ponència: El cant d’estil des de la perspectiva d’una soprano de música antiga, a càrrec d'Èlia Casanova
11:10 Performance de dansa, a càrrec de Joan Bernat Pineda (Bechuan) Co-produït per Bechuan Atelier, amb la col·laboració del Conseil International de la Danse UNESCO i les Regidories de Cultura de l'Ajuntament d'Alzira i Dénia Projecció audiovisual i taula rodona:
12:00 Projecció documental "Bomba Carraixet", dirigit per Helena Sànchez
13:00 Taula Rodona al voltant de la pel·lícula. Participaran Helena Sánchez, Tremedal Ortiz, Vanessa Giner i Pau Benavent.    

Tallers teoricopràctics  
Dates: de dimecres 7 fins a divendres 9 de juliol.
Horari: de 10 a 14 hores. L’alumnat ha d’elegir un dels tres tallers següents:
   
Taller 1. Músiques i cants d’Anatòlia, a càrrec d’Eléonore Fourniau.
Lloc: Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic  de la Universitat de València (Carrer de Quart, 80, 46008 València)

Durant aquest taller de 12 hores, i a través d’un repertori variat, Eléonore Fourniau abordarà els modes, les tècniques vocals i instrumentals, així com els ritmes específics de la música d’Anatòlia (turca i kurda). El taller està obert a cantants i instruments sense trasts. La metodologia d’aquest taller consistirà en:  
·                     treballar la tècnica i l’escalfament corporal i vocal.
·                     estudiar i tocar repertori kurd i turc.
·                     fer exercicis específics i metòdics per a practicar l’ornamentació segons els estils regionals. ·                     escoltar i reproduir les maneres (makams), els quarts de to, etc…
·                     treballar els diferents “grooves” ritmics.    

Taller 2. El ball solt en la tradició gallega, a càrrec de Xisco Feijóo.

Lloc: Societat Coral El Micalet - Aula gran de ballet (Carrer de Guillem de Castro, 73, 46008 València)  

En el taller aproparem el ball solt gallec als i a les participants, i no es requereix preparació dancística prèvia, ja que els continguts estan adaptats a tots els nivells i públics. Els ítems que treballarem es resumeixen en els següents punts:
 ·         Estudiar i practicar el sistema general del ball popular gallec.
 ·         Distingir les famílies de passos binaris i de passos ternaris.
 ·         Organitzar el ball: parts de la dansa, passos, voltes i adaptació amb la música.
 ·         Treballar aspectes subjectius sobre la dansa, com l'ús de braços , la lectura del cos, la disposició de cada ballador/a i la intuïció coreogràfica.
 ·         Practicar les variants de Muiñeira i de Jota.  

Taller 3. Fer versos i cantar en el nostre estil: albaes i cant valencià d’estil amb perspectiva feminista, a càrrec de Teresa Segarra i Mariàngels Marqueño.

Lloc: Auditori IES Lluís Vives de València Carrer de Sant Pau, 4, 46002 València

 El propòsit d’aquest taller és donar a conèixer de forma senzilla i participativa la  nostra manera de fer versos i el cant valencià d’estil, respectant la tradició, però amb  aires renovadors.   Volem aportar la nostra experiència de creació, docència i participació en aquestes  dues disciplines que vénen de la més pura transmissió oral.   El Festival de Polirítmia ens sembla el marc idoni per a potenciar el coneixement del cant valencià d’estil i la seua divulgació en tots els nivells de l’ensenyament, tant en el vessant de la creació de lletres per a ser convertides en versos, com en el de la pràctica de les melodies del cant pla de les albaes i les valencianes.   Els objectius que abordarem en aquest taller són: ·        
Aprendre què són les albaes i les valencianes, i les seues arrels. 

·         Comprovar i demostrar la utilitat i l'actualitat del cant valencià improvisat. 
·         Conèixer, interioritzar i reproduir la melodia del cant de les albaes, així com interioritzar i reproduir la            melodia dels diferents estils de les valencianes.
·         Valorar la importància del vers improvisat i totes les possibilitats de lliure expressió que ens ofereix. ·         Explicar què són les quintilles i la tècnica per a construir-les.
·         Crear col·lectivament quintilles per a cantar albaes i valencianes i cantar-les junts.