Habilitats de comunicació i presa de decisions (25a edició)

1. DADES GENERALS

Crèdits ECTS:                        2 crèdits
Dates de realització:            Del 31 gener al 04 de febrer de 2022
Videoconferències:                                         
  • Dia 31 gener : 15 -21 hores
  • Dia 1   febrer: 16 -19 hores
  • Dia 2   febrer: 15 -21 hores
  • Dia 3   febrer: 16 -19 hores
  • Dia 4   febrer: 16-18 hores
Duració:                                 20 hores lectives
Modalitat:                              En Línia
Lloc de realització:              Aula Virtual de la Universitat de València
Idioma:                                Castellà

2. JUSTIFICACIÓ

En alguns moments de la vida actuem d´acord amb les normes socials i realitzem les obligacions que tenim sense aturar-nos en l’estat personal, sense escoltar els missatges que ens donen l’organisme i el psiquisme. Acumulem tensions, dificultats, preocupacions, sense permetre´ns l´oportunitat de preguntar-nos quins objectius tenim en la vida, què volem aconseguir i què ens fa sentir-nos millor. A més de l´autoconeixement, necessitem el contacte amb els altres, però les relacions interpersonals moltes vegades són difícils. Les decisions que prenem estan irremeiablement intervingudes pel món emocional, el nostre i el de les persones amb qui ens relacionem. Aquesta activitat formativa pretén ser un espai de reflexió i pràctica sobre les actituds i habilitats que ens permeten sentir-nos satisfets amb la vida, amb les nostres relacions i les nostres decisions importants en ella.

3. OBJECTIUS

Facilitar el benestar emocional i les relacions interpersonals sanes.

4. PROGRAMA

1.      HABILITATS PER A LA VIDA
  • Comunicació proactiva
  • En situacions difícils
2.      TREBALL EN ACTITUDS
  •  Detectar les actituds que ens dificulten o ens faciliten les relacions interpersonals i el benestar
  •  Programa de millora
3.      LES EMOCIONS COM A MODULADORS
  •  De què ens informen o   Com ens afecten
  •  Com podem canalitzar-les
4.      AUTOREGULACIÓ I (ENUIG)
  • Com controlem les emocions
  • Com repercuteixen en l’entorn
5.      AUTOREGULACIÓ II (POR)
  •  Com controlem les emocions
  •  Com repercuteixen en l’entorn
6.      MOTIVACIÓ
  •  Reflexió de les nostres maneres habituals d´actuació
  •  Quin és el nostre ideal
  •  Què ens motiva al canvi
7.      PRESA DE DECISIONS I MANEIG DE CONFLICTES
  •  Model de presa de decisions o   Facilitadors vs. pertorbadors
  •  Plantejament dels problemes

 * El programa està subjecte a possibles modificacions

5.    DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA

El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat de València.

 El curs serà en línia a través de l´aula virtual de la Universitat de València.

Es realitzaran videoconferències durant els dies del curs en l´horari assenyalat i es proposaran activitats per a realitzar durant les hores de les sessions.

6. REQUISITS / AVALUACIÓ

Per a obtenir el certificat amb els crèdits serà necessari una assistència mínima del 80% a les videoconferències, participar en el 80% de les activitats proposades pel professorat i superar amb un 50% l´examen final.

7. PROFESSORAT

Professorat participant del curs:
 • Elvira Martínez Besteiro, Coordinadora del curso.  PDI Contratat Dr. Facultat de Psicologia i Logopèdia.
 • Ana Lucila Soto Rubio, Personal Investigació. Facultat de Psicologia i Logopèdia
 • José Luis Díaz Cordobés, Professional de la Psicologia.
 • Laura Tormo Martínez, Professional de la Psicologia.
 • Juan Manuel Núñez Sánchez, Professional de la Psicologia.  

8. PLACES

 • Nombre mínim d'alumnes: 25
 • Nombre màxim d'alumnes: 40

 L'assignació de places es realitzarà per rigorós ordre d'inscripció al curs.

9. PREU

 • 70 € *- Públic General
 • 50 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
  *      Impostos inclosos