Ocupació i desenvolupament professional en l'Empresa Familiar (3a edició)

Crèdits ECTS:                          2 crèdits
Dates de realització:            Del 30 març al 4 de maig 2022
Videoconferències: (dimecres)                                                                                       
 • 30 març:      De 10 a 11:30 hores  y de 12 – 13:30 hores                         
 • 06 abril:      De 10 a 11:30 hores  y de 12 – 13:30 hores                            
 • 13 abril:      De 10 a 11:30 hores  y de 12 – 13:30 hores                         
 • 27 abril:      De 10 a 11:30 hores  y de 12 – 13:30 hores
 • 4 maig:      De 10 a 11:30 hores  y de 12 – 14:00 hores 

Duració:                                   20 hores lectives
Modalitat:                                En Línia
Lloc de realització:                Aula Virtual de la Universitat de València
Idioma d'impartició:              Castellà
 

1.1.       OBJECTIUS

Les empreses familiars (EF) representen un percentatge molt alt de l'activitat econòmica i de l'ús de les societats desenvolupades. Segons l'últim informe sobre l'Empresa Familiar, editat per l'Institut de l'Empresa Familiar (2015), les empreses familiars representen el 66% de l'ocupació a Espanya, i generen el 57% de la riquesa (Valor Afegit Brut).

 Així doncs, el més probable per als titulats universitaris és que el seu desenvolupament professional es produïsca en el marc d'empreses de propietat i gestió familiar, i d'ací l'interés de conéixer-les en profunditat.

 Els objectius generals que es pretenen aconseguir són:

 • Conéixer què i com són les EF, els diferents agents que intervenen en ella, la seua importància en l'economia i en l'ocupació del país, i les seues fortaleses i febleses.
 • Entendre el perfil de la cultura de les EF i saber encaixar laboralment per a aportar valor en elles i poder-se desenvolupar professionalment.
 • Adquirir l'habilitat de millorar l'ocupabilitat per a gestionar eficaçment la carrera laboral.
 • Generar oportunitats d'èxit en la consecució de l'ocupació en una EF
 • Potenciar el talent personal assessorat per experts per a crear valor com a treballador en l'empresa familiar.
 • Desenvolupar la innovació a través de la gestió positiva dels conflictes en la EF.

1.2.       Competències

Els que treballaran o treballen EF, i els que assumisquen llocs de responsabilitat en elles poden adquirir en aquest curs un coneixement de les fortaleses i febleses d'aquest tipus d'empreses; i aprendran com poden desenvolupar-se professionalment en elles, aportant valor, contribuint a la seua competitivitat i desenvolupament, i col·laborant amb les famílies empresàries per a facilitar els processos de creixement, successió i supervivència a llarg termini del projecte empresarial.

 Les EF posseeixen unes característiques diferencials que originen en elles unes pautes de comportament diferents. Conflueixen en elles unes certes característiques pròpies i idiosincràtiques, relacionades amb el govern i la direcció d'aquestes, aspectes emocionals diferencials, problemàtiques legals específiques, i elements financers i fiscals particulars d'aquesta mena d'organitzacions, en les quals família i empresa interactuen contínuament.

 Els alumnes podran aprendre i assimilar un conjunt de conceptes sòlids i nous des dels quals entendre amb més claredat les qüestions estratègiques, organitzatives, humanes, economicofinanceres i jurídiques presents de manera ineludible en les EF.

En el curs s'estudiaran, de la mà de professors i professionals amb ampli coneixement en el funcionament d'aquest tipus d'empreses, des d'una perspectiva interdisciplinària i pràctica.
 Competències que es pretén desenvolupar:
 • Coneixement de les característiques i idiosincràsia de les empreses familiars
 • Comprensió de la cultura de les EF, l'encaix laboral, aportació de valor i desenvolupament professional.
 • Desenvolupament d'habilitats per a la millora de l'ocupabilitat.
 • Generació d'oportunitats d'èxit en la consecució de l'ocupació en una EF
 • Potenciació del talent personal assessorat per experts per a crear valor com a treballador en l'empresa familiar.
• Desenvolupar la innovació a través de la gestió positiva dels conflictes en la EF

1.3.       PROGRAMA

 30/03. MÒDUL. IMPORTÀNCIA DE L'EMPRESA FAMILIAR EN L'OCUPACIÓ 
 • 10.00 – 11.30 “ENTENDRE LA IMPORTÀNCIA DE L'EMPRESA FAMILIAR EN EL MERCAT LABORAL I EN L'ECONOMIA”. Prof. Alejandro Escribá (UV). 
  • Definició d'Empresa Familiar Importància de l'empresa familiar en l'economia i en l'ocupació
  • Identificació d'empreses més atractives per sectors i caracterització de les mateixes
  • Radiografia de les fortaleses i febleses de l'empresa familiar 
          SESSIONS DE MENTORING PER A la MILLORA DE L'OCUPABILITAT. 
 • 12.00 – 13.30 “L'OCUPABILITAT COM METACOMPETENCIA QUE CREA VALOR EN L'EMPRESA FAMILIAR”. Prof. Pilar González (UV) 
  • Valors, actituds i competències útils per a l'ocupabilitat en la EF
  •  Raons per a treballar en una empresa familiar. Avaluació del seu atractiu.   
 06/04. MÒDUL ENTENDRE L'EMPRESA FAMILIAR I LES SEUES EXPECTATIVES 
 • 10.00 – 11.30 “ENTENDRE LA PRESA DE DECISIONS EN L'EMPRESA FAMILIAR: NIVELLS I ROLS EN LA DIRECCIÓ I EL GOVERN DE L'EMPRESA I LA FAMÍLIA PROPIETÀRIA”. Prof. Tomás Guillén (Grup Ifedes) 
  •  Òrgans de govern i direcció en l'empresa Sistemes de govern de la relació empresa-família
  •  El paper dels professionals externs en els sistemes de govern 
         SESSIONS DE MENTORING PER A la MILLORA DE L'OCUPABILITAT. 
 • 12.00 – 13.30 “AVALUACIÓ DE L'OCUPABILITAT I PROPOSTA D'ITINERARIS PERSONALITZATS”. Pilar González i Lucía Llinares (UV)
  • Diagnóstico individualitzat de l'ocupabilitat Anàlisi i proposta d'itineraris formatius
  • Disseny del pla de carrera personalitzat   
 13/04. MÒDUL. ENTENDRE L'EMPRESA FAMILIAR I LES SEUES EXPECTATIVES
 • 10.00 – 11.30 “LA PERSPECTIVA DE L'OCUPADOR”. Prof. Victoria Casañ (Grefusa)
  • Desenvolupament de la carrera professional en les empreses familiars
  • Rols dels professionals externs en la ef. més enllà del teu lloc de treball 
               SESSIONS DE MENTORING PER A la MILLORA DE L'OCUPABILITAT. 
 • 12.00 – 13.30 “NECESSITATS DE LA EF I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES”. Pilar González
  • Reclutament del staff no familiar en l'empresa familiar
  • Alineació de les metes del treballador amb les de l'empresa familiar 
 27/04. MÒDUL. CONTRIBUIR A la CONTINUÏTAT I COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES FAMILIARS
 •  10.00 – 11.30 “LA PERSPECTIVA DE L'EMPLEAT”. Prof. César Pardo (Logopost)
  • Desenvolupament de la carrera professional en les empreses familiars
  • Rols dels professionals externs en la ef. més enllà del teu lloc de treball

  SESSIONS DE MENTORING PER A la MILLORA DE L'OCUPABILITAT
 • 12.00 – 13.30 “DESENVOLUPAMENT DEL TALENT”. Pilar González (UV) 
  • Motivació i desenvolupament del talent 
  • La riquesa socioemocional de l'empresa familiar
 04/05. MÒDUL. CONTRIBUIR A la CONTINUÏTAT I COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES FAMILIARS
 
 • 10.00 – 11.30 “EL PAPER DELS EMPLEATS EN LA GESTIÓ DE LES EMOCIONS I TRANSMISSIÓ DE VALORS EN L'EMPRESA FAMILIAR”. Prof. María Beltrán (FIBAC)
  • Emocions i transmissió de la cultura compartida 
            SESSIONS DE MENTORING PER A la MILLORA DE L'OCUPABILITAT 
 • 12.00 – 13.30 “DESENVOLUPAMENT DE LA INNOVACIÓ”. Pilar González (UV)
  • La gestió de les dificultats i dels conflictes com a element d'innovació Factors personals vinculats a la innovació i creativitat. 
 • 13.30 - 14.00 CLAUSURA DEL CURS Alejandro Escribá.

* El programa està subjecte a possibles modificacions

1.4.       CRONOGRAMA DE SESSIONS (videoconferències)

Día               Actividad
30 març       MÒDUL. IMPORTÀNCIA DE L'EMPRESA FAMILIAR EN L'OCUPACIÓ  
10.00 – 11.30 “ENTENDRE LA IMPORTÀNCIA DE L'EMPRESA FAMILIAR EN EL MERCAT LABORAL I EN L'ECONOMIA”. Prof. Alejandro Escribá (UV).  
12.00 – 13.30 “L'OCUPABILITAT COM METACOMPETENCIA QUE CREA VALOR EN L'EMPRESA FAMILIAR”. Prof. Pilar González (UV) 

06-abr     MÒDUL. ENTENDRE L'EMPRESA FAMILIAR I LES SEUES EXPECTATIVES  
 10.00 – 11.30 “ENTENDRE LA PRESA DE DECISIONS EN L'EMPRESA FAMILIAR: NIVELLS I ROLS EN LA DIRECCIÓ I EL GOVERN DE L'EMPRESA I LA FAMÍLIA PROPIETÀRIA”. Prof. Tomás Guillén (Grup Ifedes)  
 12.00 – 13.30 “AVALUACIÓ DE L'OCUPABILITAT I PROPOSTA D'ITINERARIS PERSONALITZATS”. Pilar González i Lucía Llinares (UV)

13-abr     MÒDUL. ENTENDRE L'EMPRESA FAMILIAR I LES SEUES EXPECTATIVES  
 10.00 – 11.30 “LA PERSPECTIVA DE L'OCUPADOR”. Prof. Victoria Casañ (Grefusa)  
 12.00 – 13.30 “NECESSITATS DE LA EF I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES”. Pilar González

27-abr     MÒDUL. CONTRIBUIR A la CONTINUÏTAT I COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES FAMILIARS  
 10.00 – 11.30 “LA PERSPECTIVA DE L'EMPLEAT”. Prof. César Pardo (Logopost)              
 12.00 – 13.30 “DESENVOLUPAMENT DEL TALENT”. Pilar González (UV)

04-maig MÒDUL. CONTRIBUIR A la CONTINUÏTAT I COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES FAMILIARS
10.00 – 11.30 “EL PAPER DELS EMPLEATS EN LA GESTIÓ DE LES EMOCIONS I TRANSMISSIÓ DE VALORS EN L'EMPRESA FAMILIAR”. Prof. María Beltrán (FIBAC)  
12.00 – 13.30 “DESENVOLUPAMENT DE LA INNOVACIÓ”. Pilar González (UV)  
13.30 - 14.00. CLAUSURA DEL CURS
 

1.5.       DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA

El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat de València. El curs es realitzarà de manera on-line a través de l´aula virtual de la Universitat de València on estaran els materials disponibles (diapositives, manuals, etc…). L’alumnat hauran de connectar-se sincrònicament mitjançant videoconferències a través de Blackboard (Aula virtual) el dies programats per aquest curs i realitzar les activitats proposades pel professorat en les terminis establits.

1.6.       REQUISITS / AVALUACIÓ

Per a obtindre el certificat, s'ha de tindre l'APTE en el curs i per a això, l'alumne/a haurà d´assistir com a mínim al 80% de les sessions de videoconferències i la realització de les activitats programades en els terminis establits.

1.7.       PROFESSORAT

El curs serà impartit per :
 •  Alejandro Escribá Esteve, Catedràtic d’Universitat del Departament de Direcció d’Empreses de la Facultat de Economia i Director de la Càtedra de l’Empresa Familiar de la Universitat de València.
 • Professorat de la UV
  Professionals externs de experiència reconeguda en empreses de l’àmbit de l’empresa familiar.

2.   PLACES

•      Nombre mínim d’alumnes: 25
 •      Nombre màxim d’alumnes: 40

 L’assignació de places es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció al curs.

3.   PREU

•      50 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
 •     70 € *- Públic General

 *       Impostos inclosos