L'entrevista de selecció de treball: Formació per a l'adquisició de competències (27a ed.)

Crèdits ECTS:                          2 crèdits
 Dates de realització:            Del 17 al 24 febrer de 2022
 Videoconferències:                                         
               17 febrer:      10:00-14 hores
                           
               22 febrer:      11:30-14 hores
                           
               24 febrer:      09:30-14 
hores *                            
               
  Duració:                                 20 hores lectives
 Modalitat:                              En Línia
 Lloc de realització:               Aula Virtual de la Universitat de València
 Idioma:                                   Castellà

* Videoconferències obligatòries. 

1.  OBJECTIUS

El curs té com a objectiu general preparar a la persona candidata d'una entrevista donant informació sobre les característiques distintives d'una entrevista de selecció de treball, oferint coneixements i practicant les destreses necessàries a posar en marxa abans, durant i després, d'una entrevista.

2.  PROGRAMA

 1. Introducció a l’entrevista de selecció de treball.
 2. Fases d'entrevistes de selecció de treball.
 3. Tipus d'entrevistes de selecció de treball
 4. La entrevista de selecció online.
 5. Tipus de preguntes més freqüents plantejades per l'entrevistador i l'entrevistat: finalitat de les mateixes i manera més adequada de respondre-les i de plantejar-les.
 6. Tipus i fonts d'informació a tenir en compte sobre l'organització laboral que ofereix el treball.
 7. Preparació i entrenament d'una entrevista: Identificació dels coneixements i destreses més destacables i adequades per al lloc ofert; identificació dels punts febles del perfil professional i personal.
 8. Importància de la imatge corporal i del llenguatge verbal i no verbal en una entrevista de selecció de treball.
 9. Entrenament en relaxació.

 * El programa està subjecte a possibles modificacions

3.  CRONOGRAMA DE SESSIONS


DATA                             HORARI                    CRONOGRAMA
17/02/2022                10:00 14:00                 Introducció i explicació del curso i activitats
18/02/2022                                                    Treball individual. Lectura de activitats i materials
21/02/2022                                                    Treball individual. Realització d’activitats
22/02/2022                11:30 14:00                 Retroalimentació d’activitats. Tècniques de relaxació
24/02/2022                9:30 14:00                   Pràctica entrevista de selecció individual y dinàmiques grupals

4.  DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA

El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat de València.

El curs es realitzarà de manera on-line a través de l´aula virtual de la Universitat de València.

L’alumnat hauran de connectar-se sincrònicament mitjançant videoconferències a través de Blackboard (Aula virtual) el dies programats per aquest curs i realitzar les activitats proposades pel professorat en les dates establides.

 La dinàmica del curs s´explicarà en un document guia que estarà a la disposició de l´alumnat a l´Aula Virtual en el moment de l´inici del curs.

5.  REQUISITS / AVALUACIÓ

Per a obtindre el certificat, s'ha de tindre l'APTE en el curs i per a això, l'alumne/a haurà de:
 • Participar en almenys 3 videoconferències, sent les dues últimes d'obligada assistència.
 • Entregar totes les activitats proposades en els terminis establits pel professorat.

6.  PROFESSORAT

El curs serà impartit per :
 • María Roncero Sanchis, PDI - TITULAR de la Facultat de Psicologia de la UV i Coordinadora de l’Àrea de Formació d’UVocupació.  
 • Ana Isabel Fernández Mesa, PDI - TITULAR de la Facultat d’Economia de la UV i Coordinadora de l’Àrea d’Eixides Professionals d’UVocupació.

7.  PLACES

 • Nombre mínim d’alumnes: 25
 • Nombre màxim d’alumnes: 40 

8.  PREU

 • 50 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
 • 70 € *- Públic General

 *       Impostos inclosos