Grup de Dansa. (nivell 2º dansa contemporània)

Classes de dansa contemporània i assajos per a l'espectacle del Grup de Dansa de la Universitat de València.
La participació com a ballarí o ballarina en el Grup de Dansa de la Universitat de València, eixint en els espectacles que realitze aquest grup concedirà el reconeixement de 2 crèdits ECTS, sent requisit imprescindible per a la participació en el Grup de Dansa haver superat el present curs.

El taller comença el 13 d'octubre fins al 22 de desembre. A partir de gener 2022 ja no és taller pròpiament dit, amb aquest mateix alumnat es començaran els assajos de l'espectacle del Grup de Dansa que s'estrenarà a la fi de maig.

Lloc: Sala Expresió Fac.Act.Física i Deport.Campus Blasco Ibañez (C/Gasco Oligag, 5)

Dies: dilluns i dimecres
Hora: de 18 a 19:30 hores